Přednáška Anny Hogenové k Vzájemnosti

SOMA Festival Praha 2020 - Neděle 15:30 -17:00

Přednáška Anny Hogenové k tématu Vzájemnost

Bližší informace k tématu přednášky zde naleznete v nejbližších dnech.


Anna Hogenová  (CZ) 

Anna Hogenová je česká filosofka, fenomenoložka. Absolvovala Fakultu tělesné výchovy a sportu a také Filosofickou fakultu University Karlovy. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je vedoucí Katedry filosofie. 

Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu. Docentka (1992) a profesorka (UP v Olomouci 2006[2]) kinantropologie. Krom veřejných přednášek zaobírajících se filozofií, jsoucnem, je taktéž autorkou knih "Bytí a rozumění"(2016), "Starost o duši"(2009), a nedávno vydala taktéž kouzelnou publikaci s názvem "Život z vlastního pramene"(2019).