Somatický dialog v koučování a terapii 

SOMA Festival Praha 2020 - Sobota 16:00-17:30; Neděle 13:30-15:00

Somatický dialog v koučování a terapii - workshop 

V úvodním workshopu získáte první vhled do komunikačního modelu "Somatický dialog" pomocí pohybu, dotyku a všímavého vnímání sebe samých a ostatních, směřujícímu k vyvolání užitečného a uzdravujícího vývoje. "Somatický dialog" je jedním z hlavních principů somatické metody "Physio-Mentale Entwicklung" - integrativní metody vyvinuté Dietrom Rehrbergom.

Somatický dialog v koučování a terapii - praktická lekce

Tento čas bude věnován ukázce, jak probíhá Dietrova práce s klientem. Sese bude probíhat s vybraným klientem před ostatními účastníky. Dieter použije "somatický dialog", následovaný reflexí a otázkami. 


Dieter Rehberg (AT) 

Bac. Dieter Rehberg, RSMT, je performer, psychologický poradce, terapeut somatického pohybu (ISMETA), pedagog somatického tance a masér. Vyvinul svoji metodu Physio-Mentale Entwicklung (Fyzio-mentální rozvoj) integrující různé pohybové, poradenské metody a  techniky práce s tělem na základě své profese jako somatický terapeut a performer, kterou pak obohatil svými vhledy do buddhistické teorie a praxe. Je ředitelem Institutu a Akademie für Physio-Mentale Entwicklung a hostitelem vídeňských jamů kontaktní improvizace.

Již 20 let pracuje ve své soukromé praxi ve Vídni a vyučuje doma i v zahraničí. Jeho výsadou při výuce je jasná a soudržná komunikace obsahu bez nezodpovězených otázek v bdělé atmosféře.  "Vytvořil jsem " Physio-mentale Entwicklung "(PME) pro uvědomění, že v různých metodách, které jsem se naučil, je kvalita toho, jak vnímáme, pohybujeme se a dotýkáme se, zásadní pro jejich účinek. V buddhistické psychologii jsem našel dobrá vodítka pro skutečně praktické a léčivé procesy. PME jsem vytvořil také proto, abych měl v ruce metodu, která je bezpečná, jednoduchá, komplexní a udržitelná zároveň.