VĚDOMÉ TĚLO 

Tříletý výcvik Somatického vzdělávání

se otevírá pravidelně od roku 2012. Novou skupinu plánujeme začátkem roku 2021. 

Podrobné informace o programu a možnost přihlášení najdete na www.vedometelo.cz

Přihlášky právě probíhají