Učme sa od našich buniek

15.11.2022

Úvodom

Hovorí sa, že na začiatku vzniku vesmíru bolo ticho a tma. Rovnako, ako na začiatku každej tvorby je ticho a tma. Len prítomnosť hlbokej, nekonečnej a hluchej prázdnoty dokonale podporí nový vznik. A nie inak je to so vznikom ľudského života v tele matky. Na začiatku je ticho, neznámo, tma. V tichom prítmí vajíčkovodu bunka vajíčka príjme bunku spermie a prebudí sa svetlo vedomia, svetlo prvého poznania. V oplodnenej bunke prehrmí ohňostroj a stáva sa malou novou bytosťou. Bytosťou s jedinečným vedomím. Bytosťou s vedomím bunky.

Vedomie bunky

Vedomie bunky je iné ako vedomie zrelej ľudskej bytosti, ktorá si uvedomuje samú seba ako oddelený celok a dokáže sa reflektovať. Vedomie bunky je vše-obsahujúce, všade prítomné a vše-prijímajúce bytie. Oba vedomia, vedomie bunky i vedomie osobnosti v nás simultánne jestvujú a my môžeme vstupovať striedavo do každého z nich. Vedomím našej osobnosti vnímame svet dennodenne a toto vnímanie sveta potom ukladáme do pocitov, myšlienok, vnemov a podobne. Vedomie bunky sebou nesie stav nekonečnosti, bezčasia a plynutia v absolútnej prítomnosti a prepojenosti so všetkým navôkol. Do tohoto druhu vedomia sa môžeme ponoriť keď prebudíme naše vnímanie na úrovni bunky, keď prebudíme tzv. bunečné vnímanie. Ako nástroj k tomu nám môže poslúžiť bunečný dych, ktorý v nás prebieha, či sme si toho vedomí, alebo nie. Uvedomenie si a objavenie nášho bunečného dychu a napojenie sa naň, nás automaticky preklopí do vedomia bunky, do bunečného vnímania.

Ako sa má bunka tak sa má aj celok

Možno sa niekto opýta, ako môže bunka dýchať keď nemá pľúca. A na čo využíva kyslík. Naše bunky sú základnými stavebnými jednotkami nášho organizmu. Samé obsahujú ďalšie komponenty tzv. organely, ktoré tvoria ich telo a ktoré majú svoje špeciálne funkcie. Jedna z organiel bunky sa nazýva mitochondria. Každá bunka ich má sto až tisíc a sú to práve mitochondrie, ktoré sú pľúcami bunky a prevažne sa podieľajú na procese bunečného dychu. Bunka cez pórovitú membránu prijme z krvi kyslík a ten potom aeróbnym dychom mení v mitochondriách na energiu potrebnú pre funkciu bunky a celého nášho organizmu. Zároveň cez túto pórovitú membránu vylučuje toxický odpad von z bunky. Príliv a odliv na vlnách bunečného dychu, ktorého bránou je bunečná membrána bunku málinko zväčšuje a zmenšuje. Každá bunka pulzuje vlastným a jedinečným rytmom dychu, nezávislým na rytme dychu našich pľúc. Každý bunka dýcha individuálne a zároveň dýcha pre celý organizmus. Zdravý dych a fungovanie každej bunky ovplyvňuje zdravie celého organizmu. Môžeme to prirovnať k vzťahu jednotlivca a spoločnosti ako celku. Tak ako je psychologicko-fyzické zdravie každej bunky základom pre zdravie a blaho organizmu ako celku, tak aj psychologicko-fyzické zdravie každého jedinca je základom pre zdravie a blaho celej spoločnosti...

Celý článek najdete v členské sekci.

Napsala: Žubra

Kudyznudy.cz - tipy na výlet