Hana Polanská

Hana Polanská

Hana Polanská má za sebou kariéru klasické tanečnice v ND Praha .Vystudovala dějiny umění na KTFUK a choreografii a teoriii choreografie na taneční katedře HAMU. Dále se vzdělávala v oblasti současného tance u mnoha českých i
zahraničních choreografů a tanečníků současného tance a absolvovala kurz Vědomé tělo Reny Milgrom zaměřený na Labanovu analýzu pohybu a somatickou praxi . V současnosti dokončuje doktorát na FTVS a navštěvuje
somatické kurzy Anny Línové.
Učí tanec na katedře nonverbálního divadla HAMU, děti na ZUŠ, vede kurzy pro seniory a je součástí mezinárodního projektu Dance well. Na akademické půdě se
účastní rigorózních věděckých i uměleckých výzkumů. Během své kariéry spolupracovala a pořád spolupracuje s mnoha českými zahraničními chororeografy, vizuálními umělci, uměleckými skupinami či institucemi jako
performer, choreograf, lektor či asistent. Také vedla nespočet workshopů nebo kurzů, např. kurzy kompozice na SOŠ Scholastika. Zajímá se o historii a teorii
tance, především o proudy 20. a 21. století kvůli emancipační síle tance a jeho potenciálu transformovat společnost a schopnost tance říci nám něco o světě.
Publikuje a natáčí podcasty s osobnostmi současného tance především do Opery plus. Kromě tance miluje veškeré umění, především filmy, literaturu a vizuální
umění , dále má ráda filozofii a pokud má čas tak jezdí na koni.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet