Ostatní kurzy 2023

► Somatické vzdělávání – výcvik Vědomé tělo STÁLE JE MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT

Proběhlo:


Výcvik Vědomé tělo - VSTUP DO VÝCVIKU STÁLE OTEVŘEN

„Naše zkušenosti nás formují a zároveň informují (Moradian 2020b: 101), ovlivňují naše přesvědčení, hodnoty a chování, které se stávají naší kulturou a utvářejí širší svět, v němž žijeme, s přímým dopadem na mnohočetné ekologie, v nichž žijeme. Náprava rozdělení mysli a těla na svět posouvá naše vzorce vztahů od strachu a nedůvěry k vzájemnému respektu nebo alespoň ohleduplnosti. Na tom závisí naše zdraví na všech systémových úrovních. Naše schopnost vědomě se vyvíjet jako milující a život potvrzující bytosti schopné koexistovat s ostatními ve společném světě závisí na naší schopnosti cítit a vnímat do, skrze a za strach a nepohodlí, které nám přináší bytí tělem. Dnes jsme vyzváni, abychom se vyvíjeli do svého lepšího já, abychom vnímali a rozpoznávali, jak ovlivňujeme a jsme ovlivňováni jeden druhým a naším světem (světy), abychom se vědomě rozhodovali o tom, jak se podílíme na tvorbě naší.

Svět, co si přejeme zachovat a čím se chceme stát. Pokud budeme ignorovat výzvu k rozšíření a prohloubení našeho vědomí tak, aby zahrnovalo a integrovalo vrozené "vědění" a moudrost našich těl, budeme standardně pokračovat v prohlubování kulturních vzorců, které ničí život, jak jsme ho znali.

Co budeme dělat s naší schopností vědomého uvědomování? Možnost vědomě se podílet na svém vlastním vývoji máme na dosah. Již probíhá. Není cesty zpět. Ale v sálech, kde se tyto diskuse, debaty a rozhodnutí odehrávají, jsou jen zřídkakdy vidět odborníci a praktici vědomého pohybu. Věda a technologie jsou připraveny nahradit naše těla (Moradian 2020b: 27), změnit naše mozky (2020b: 30) a nakonec opustit planetu, kterou právě sterilizujeme, a odnést naši kulturu násilí mimo planetu, aby se rozšířila do nových světů. V tuto chvíli nemáme dostatek moudrosti, vhledu, předvídavosti ani trpělivosti, abychom mohli dobře využívat naše technologie. Praktiky všímavosti založené na těle nám pomáhají rozvíjet právě tyto vlastnosti a schopnosti. Nemáme času nazbyt.“

www.vedometelo.cz

► PŘIHLÁŠKA ◄

Termíny výcviku:

 • víkend: 6-7. 5.
 • víkend: 3-4.6.
 • týdenní blok: 1-6.8. statek Trstěnice u Litomyšle
 • víkend: 9-10.9.
 • víkend: 7-8. 10.
 • víkend 18-19. 11.
 • víkend 2-3..12.

*sobota: 11.00 – 18.30 hod + neděle: 9.30 – 15.00 hod

Kontakt: renadance@gmail.com


Výlet vnímavýma nohama 13.5.

Výlet vnímavýma nohama je součást projektu Setkávání, jehož záměrem je znovu se upřímně Setkávat se sebou samým, Setkávat se navzájem jako lidé a znovu se Setkávat s živým, více než lidským světem, kterého jsme součástí. My jsme příroda a příroda je v nás. Informace podávané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující k usazení se v našich hodnotách a konání ve světě.

Výlet je zamýšlen jako ecosomatické zkoumání lidského propojení s živou krajinou, kde jsou účastníci zváni:

 • probouzet vnímání všemi smysly a celým tělem,
 • otevírat pozornost a kultivovat všímavost ke svému prožívání a k okolí,
 • vnímat život v prostoru, kde se nacházíme,
 • ke kontaktu a k dialogu s živým světem, který je pro nás přirozený,
 • k prohloubení vztahu s přírodou,
 • vnímání celku a své sou-část-nosti,
 • ke kreativní reflexi prožité zkušenosti.

Věříme, že je to jedna z cest, jak znovu vytvářet s okolím regenerativní vztahy, které ze své podstaty podporují život.

Proč putovat s námi: Jako vaše průvodkyně držíme bezpečný prostor, známe trasu, hlídáme čas. Vy se můžete plně ponořit do prožitku. Usnadňujeme vám směřování vaší pozornosti k sobě, na tělesné prožívání, což se nemusí snadno dařit, když je člověk sám. Budete součásti skupiny, ve které se často vytvoří unikátní atmosféra pro respektující naslouchání a sdílení.

Jak bude den probíhat: Setkáme se v 10:00 v Berouně na červené turistické značce v ulici Pod Lišticí (nad Parkovištěm Nemocnice Beroun). Krátce se seznámíme v úvodním kruhu.

Dopoledne věnujeme:

 • otevírání tělesné všímavosti, osobní zkoumání a vnímání skrze bosá chodidla. Putování krajinou,
 • sdílení informací (chodidla, bosá chůze, hmat jako prvotní smysl),
 • prostoru pro zachycení osobních prožitků v kreativní reflexi.

Pauza na oběd - piknik v přírodě

Odpolední čas bude o:

 • přenesení otevřené pozornosti do okolní krajiny, vnímání živého světa a vztahů celým tělem. Putování krajinou.
 • sdílení informací (ekologické principy, člověk jako součást ekosystému).
 • prostoru pro zachycení osobních prožitků v kreativní reflexi.

Společný den ukončíme kolem 18:00 poblíž vyhlídky na Svatého Jana pod Skalou.

Pro koho je výlet určen a co s sebou: Výlet je určen pro všechny, kdo mají chuť dotknout se přírody bosou nohou a svým tělem a rozšířit své vnímání živého světa. Pro ty, kteří se přírodou zabývají. I pro ty, kteří vnímají potřebu spojení, kteří vnímají, že k úplnosti života něco chybí. 

 • Předchozí zkušenost s chůzí na boso a kreativním pohybem není třeba. Stačí vaše otevřenost a plná přítomnost.
 • S sebou prosím vezměte pití a jídlo na celý den, oblečení do přírody, ve kterém si budete moct i lehnout na zem, sešit nebo skicák A4. Výlet se koná i při slabším dešti. V případě silného vytrvalého deště nabídneme jiný termín.

Lektorky: Jsme dvojice lektorek Lenka Sabolčáková a Veronika Chvátalová. Propojujeme somatické přístupy a práci s přírodním prostředím. 

Cena výletního dne: 750 Kč. Uhradit ji můžete na číslo účtu 6291180001/5500.

Přihlášky: lenka.sabolcakova@gmail.com 


K SOBĚ Pohybově-výtvarná sebepečující dílna 14.5.

Vyživující sebepéče má své kořeny v sebepoznání. A to zas v tom, jak citlivě vnímáme sami sebe: své tělo, své potřeby, své pocity. Jak si dopřáváme, co nás vyživuje a naplňuje. Jak moc si dovolujeme být tady a teď a vyjadřovat se plně ze sebe.

Zveme vás k pohybu a výtvarné tvorbě, kde se necháme vést pozorností a vnímavostí k sobě. Naši pozornost si často přitáhne to, co podvědomě víme, že nejvíc potřebujeme.

Přijďte

 • se ponořit hluboko do vnímání svého těla
 • zakusit vnímavý dotek v roli přijímajícího i dávajícího
 • pohybově tvořit z vnitřních impulsů tady a teď
 • otevřít své smysly a kreativitu
 • vytvořit svůj originální předmět, jedinečný pro daný okamžik

Dílna vychází z principů somatického vnímání a arteterapie.

Je určena všem, kdo si chtějí odpočinout tvořivou cestou a načerpat nové zdroje v komorní skupině max. 10 lidí.


Provázet vás budou

Lenka Sabolčáková: "Provázím klienty cestou těla, aby byli sami sobě blíž a žili naplněnější životy." Více o mně se dozvíte na těchto stránkách.

Petra Skavská: "Věnuji se psychoterapii, kde využívám somatické a arteterapeutické prvky."

Místo a čas

V Klubu Kapitána Nema - studio Quis, Na Okraji 335/42, Praha 6, (3 min. od stanice metra Petřiny.).

V neděli 14. 5. 2023, 10:00 - 17:00, přestávka na oběd.

Co sebou

Pohodlné oblečení, které nebrání volnému pohybu, šátek nebo šálu, láhev na vodu.

Ve studiu je k dispozici malá kuchyňka s možností ohřát si jídlo v mikrovlnce, šatna s uzamykatelnými skříňkami.

Cena a platba

Cena dílny je 800 – 1 400 Kč. Skládá ze zálohy 800 Kč placené předem a doplatku v rozmezí 0 – 600 Kč placeném po skončení kurzu.

 • Vaše místo na dílně si závazně rezervujete zasláním zálohy v hodnotě 800 Kč, jež reflektuje nejnižší částku (tj. zahrnuje pronájem sálu a organizaci) a umožňuje přístup těm, kteří mohou být ve finančně náročnější situaci.
 • Střední částka (1 100,-) pomáhá umožňovat naši práci.
 • Vyšší částka (1 400,-) usnadňuje dostupnost dílny pro ty, kteří jsou v náročnější situaci. Děkujeme.

Přihláška na dílnu K Sobě

Zálohu prosím uhraďte nejpozději 3 dny od vašeho přihlášení na účet 6291180001/5500, do poznámky uveďte K sobě a Vaše Jméno.

Zaplatit můžete i využitím QR kódu ►

Kudyznudy.cz - tipy na výlet