Kurzy a workshopy 

podzim 2023 - jaro 2024

  • VĚDOMÉ TĚLO - otevřené tématické víkendy (Praha) a letní týdny somatického vzdělávání (retreaty v přírodě)
    • SOMaticky v TELE (Bratislava) TRI KATEDRÁLY TELA s Žubrou 8.10., 5.11., 3.12.


VĚDOMÉ TĚLO  

otevřené tématické víkendy v Praze a letní týdny somatického vzdělávání v přírodě

Akce jsou určeny nejen absolventům minulých ročníků VT, ale všem vnímavým zájemcům ❤

4-5.11. 2023 Laban/Bartenieff koncepty pro Tanečně-pohybovou terapii

teorie, sebezkušenost, praktické nástroje pro práci se specifickými skupinami. Koncepty jako jsou podpora dechu, vývojové vzorce, dynamické vyjádření, prostorové vyjádření a vztahy zde budeme směřovat na tanečně-terapeutický úhel pohledu. Tento blok může být užitečný nejen terapeutům, ale i  všem, kdo kreativně pracují s dětmi či dospělými.

27-28.1. 2024 Formy Vitality - Dynamické vyjádření jako zdroj vitality a nástroje pro "wellbeing". Tento koncept je inspirován pojetím geniálního Daniela N. Sterna, MD - vývojového psychologa, psychoanalytika, studenta kreativity.

2-3.3. 2024 Naslouchání centrer moudrosti - v našem těle máme pět důležitých oblastí, kde se nachází zhuštěné množství neurotransmiterů. Budeme je zkoumat anatomicky, zkušenostně a naučíme se jim naslouchat. To, co řešíme, může být vždy odpovězeno somatickými odezvami. Tento víkend je jak introspektivní, tak inspirativní pro další práci a vedení vlastní klientely.

6-7.4. 2024 Axis Mundi I - koncept oslovující naši posturu, postoje a živé jádro. Netradiční optikou zde budeme zkoumat anatomii našeho středu, a jeho souvislostí. Kosterně-svalový, orgánový a nervový systém v symbolech, anatomii i mytologii.

4-5. 5. 2024 Axis Mundi II - navazuje na Axis Mundi I - každý je však zároveň samostatným konceptem.

22-23. 6. 2024 Authentic Movement - napůl tichý retreat v přírodě s ubytováním a stravou. Co je opravdu Autentický pohyb?  prosím čtěte článek na blogu https://www.somatika.cz/l/autenticky-pohyb-jako-fenomen/

5-12. 7. 2024 Eco-Somatika - krajiny vnitřní a vnější jsou odrazem našich bolestí, radostí a možností léčení. Tématem bude práce s traumatem skrze Polyvagální teorii a somatické nástroje. (práce v přírodě i uvnitř v sále - centrum Buchov).

1-8. 8. 2024 Instantní kompozice versus Tanz Theater - tento týden budeme věnovat tvorbě. Tvorba jako posílení vlastního vyjádření, autentického hlasu, cesty ke vztahům. Obsahem bude i teoretický seminář zahrnující časovou linii od dob vzniku kreativní tanečně-divadelní tvorby R.Labana přes postmodernu až k formám instantní kompozice. (centrum Trstěnice u Litomyšle)

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,

Ceny:

  • cena: celoroční poplatek  (6x víkend + 1 letní týden + osobní konzultace:  zvýhodněná cena Kč 26.000,- s možností spátkového kalendáře)
  •  jednotlivé víkendy: Kč 3200,-/víkend
  • časový rozvrh víkendů: sobota 10-18 h,  neděle 9.30 - 15.30 h
  • víkendy budou probíhat ve studiu DanceLab, U Zvonařky 9, Praha - Vinohrady s vyjímkou Autentického pohybu a letních retreatů
  • Poplatek prosíme na účet: 181735160/0300


Přihláška na jednotlivé víkendy / celoroční programSOMaticky v TELE (Bratislava) TRI KATEDRÁLY TELA s Žubrou

Naše telo je posvätnou komnatou, v ktorej prebývame počas nášho života a vďaka ktorej sa tu môžeme prejavovať, realizovať a tvoriť. Je dôležité sa o túto schránku našej duše starať, poznať ju, vnímať ju a komunikovať s ňou. 

Somatika je prístup, ktorý to dovoľuje a podporuje. Pozývam vás ponoriť sa do hĺbky vašich kostí, tkanív a buniek cez somatické prežívanie, ktoré mne osobne prináša rozšírené stavy vnímania, otvára aj to nevedomé či nepoznané a vždy lieči a vyživuje kúsok môjho ja. Verím, že vedomé a vnímavé telo vylepšuje kvalitu môjho života, učí ma byť v prítomnom okamžiku, zušľachťuje môj vzťah k sebe samej, ako aj k môjmu okoliu a prírode.

SOMaticky v TELE prináša jemnú vnímavú prácu s telom v podobe bodyworku, cez ktorý zvedomujeme tú časť tela, na ktorú je dielňa zameraná a potom takto prebudená časť vedie naše telo do autentického pohybu.

Jesenný bratislavský cyklus dielní tohoto kurzu sa nesie pod názvom TRI KATEDRÁLY TELA

Vedeli ste, že naše telo obsahuje tri komnaty? V somatike im hovoríme aj schránky alebo dutiny. Ja ich rada nazývam katedrály, lebo každá z nich má vznešené klenby, ktoré sú rozoznievané našim hlasom, dychom, pulzujúcim srdcom či tekutinami prúdiacimi cez ne. 

Pozývam vás spoznať a ponoriť sa do týchto katedrál cez odovzdanie sa somatickému- vedomému dotyku, ktorý podporuje udržať vašu prítomnosť vo vašom tele a postupne vás podporí k zdravému rozpohybovaniu celého tela. Náš výskum jednotlivých komnát oprieme o nenáročnú anatomickú teóriu, kde sa oboznámime so skladbou jednotlivých dutín. Dielňu zakončíme disciplínou Autentického Pohybu (Authentic Movement), ktorým je rituálna technika vedúca nás do bunečnej mysle tela, kde nie moja hlava určuje ako a kedy sa hýbať, ale vedomie mojich buniek vedie môj pohyb a ja nasledujem a tým sa dostávam do stavu, ktorý ma spätne vyživuje a posilňuje.

Tri Katedrály Tela – Cranium (hlava) – nedeľa 8.10.2023 – od 14:00 do 18:00

Prvou katedrálou, ktorej sa v októbrovej dielni budeme venovať je Cranium (hlava) – koruna nášho tela. Je to najvyššie umiestnená komnata nášho tela, ktorá je často plná myšlienok a hlasov, prikázaní a zákazov. Príďte sa s ňou stretnúť a zažiť ju inak ako doposiaľ, príďte si dovoliť ju úplne vyprázdniť a odovzdať do pečujúcich dlaní, nechať ju viesť vás priestorom a chvíľu pobudnúť vo vyživujúcom tichu tejto majestátnej katedrály.

Tri Katedrály Tela –Thorax (hrudník) – nedeľa 5.11.2023 – od 14:00 do 18:00

Novembrová dielňa tejto série nám predstaví ochrancu nášho srdca Thorax (hrudník). Ako medzi nebom a zemou, tak medzi hlavou a panvou plynie náš hrudný kôš. Je to katedrála, steny ktorej rozozvučujú ozveny tlkotu nášho srdca, bezpečne sídliaceho v nej. Je to katedrála, ktorá je v neustálom viditeľnom rytmickom tanci nádychu a výdychu našich pľúc. Je to katedrála, ktorej dno tvorí mäkká bránica v tvare medúzy vznášajúca sa na vlnách nášho dychu. Pozývam vás objaviť, zažiť a vyživiť celý tento vnútorný svet vášho hrudného koša cez anatómiu, somatický dotyk a autentický pohyb.

Tri Katedrály Tela – Pelvic (panva) – nedeľa 3.12.2023 – od 14:00 do 18:00

Decembrová dielňa tejto série nám predstaví základňu nášho tela Pelvic (panvu). Panva kotví naše telo, uzemňuje ho a zároveň mu dáva podporu. Misa nesúca ovocie našich orgánov s posvätnou sakrálnou kosťou, z ktorej sa vertikálne do výšky týči naša chrbtica a ktorá končí ostatkom nášho chvosta. Zvedomíme si našu panvu cez nenáročnú anatómiu, oživíme cez somatický dotyk a dovolíme jej, aby nás viedla priestorom v tanci autentického pohybu.

► Pre účasť na týchto dielňach NIE JE potrebné mať predchádzajúce pohybové skúsenosti z tanečných či iných pohybových inštitúcií. Pohyb budeme v tele objavovať, hľadať, skúmať a tvoriť. Čaká nás cesta do hlbín múdrosti nášho tela…

► Tieto dielne sú súčasťou súboru jesenného trimestra 2023 a nezávisle na seba nadväzujú, každú môžete absolvovať samostatne, alebo si môžete zakúpiť celý trimester ako zvýhodnený balíček.

Organizačné informácie:

* Pohybové dielne sa uskutočnia v zenovom a útulnom štúdiu ZenFlow na Račianskom mýte v Bratislave.

* Cena dielne je 44 Eur, pri zakúpení si celo-trimestrového balíčka troch dielní je cena jednej dielne 40 Eur.

* Na jednotlivé dielne je potrebné sa zaregistrovať cez prihlášku na konci tejto stránky: https://vedomaskola.sk/somaticky-v-tele/

* Ak máte záujem zakúpiť si celý semester, zaškrtnite v prihlasovacom formulári nižšie možnosť "Hlásim sa na celý trimester (3 stretnutia)".

* Priestory budú otvorené už od 13:45, aby sme mali všetci dosť času na prezlečenie sa a zídenie sa v kruhu a aby sme začali načas a dovolili si venovať čo najviac času (s krátkou prestávkami medzi blokmi) svojmu telu a cez telo aj iným úrovniam nášho vnímania

* Na dielňu si vezmite mäkké oblečenie, vhodné aj na pohyb po zemi, ak chcete – vlastnú karimatku/deku (ináč sú k dispozícií v štúdiu), vodu, a ak potrebujete olovrant/zápisník.

* Dielňa je vhodná pre všetkých nezáleží na predošlej skúsenosti so somatickým pohybom.

* Štúdio má obmedzenú kapacitu, odporúčame dielňu si rezervovať čo najskôr.

* Storno podmienky: Ak potrebujete vašu účasť zrušiť, v termíne 14-7dní pred dielňou je storno poplatok 30%, v termíne 6-3 dni pred dielňou je storno poplatok 50%, v piatok 12:00 pred nedeľnou dielňou je storno poplatok 100%. Vašu účasť je možné previesť na vami nájdeného náhradného účastníka (o tejto zmene prosím informujte mailom).

*Ak máte otázky k charakteru pohybovej dielne, alebo k vhodnosti pre vás (napr. zdravotné obmedzenia, benefity a pod.), kontaktujte prosím priamo lektora: Žubra – zubra@vedomaskola.sk

O lektorke:

Žubra – je lektorkou dielní somatického pohybu, kontaktnej improvizácie a autentického pohybu. Svoje poznatky a skúsenosti pravidelne nadobúda u zahraničných lektorov rôznorodých tanečno-pohybových somatických disciplín a programov. Je autorkou prebehnutého kurzu ŽivéTelo (SK), spolulektoruje v programe Vědomé Tělo (ČR) a pôsobí ako učiteľka na Univerzite Vedomého Života, kde cez princípy kontaktnej improvizácie učí náuku Rozvážnych vzťahov či Rozpoznania skutočnosti.


SOMaticky v TELE (Brno) VRSTVAMI TELA s Žubrou

Naše telo je posvätnou komnatou, v ktorej prebývame počas nášho života a vďaka ktorej sa tu môžeme prejavovať, realizovať a tvoriť. Je dôležité sa o túto schránku našej duše starať, poznať ju, vnímať ju a komunikovať s ňou. 

Somatika je prístup, ktorý to dovoľuje a podporuje. Pozývam vás ponoriť sa do hĺbky vašich kostí, tkanív a buniek cez somatické prežívanie, ktoré mne osobne prináša rozšírené stavy vnímania, otvára aj to nevedomé či nepoznané a vždy lieči a vyživuje kúsok môjho ja. Verím, že vedomé a vnímavé telo vylepšuje kvalitu môjho života, učí ma byť v prítomnom okamžiku, zušľachťuje môj vzťah k sebe samej, ako aj k môjmu okoliu a prírode.

SOMaticky v TELE prináša jemnú vnímavú prácu s telom v podobe bodyworku, cez ktorý zvedomujeme tú časť tela, na ktorú je dielňa zameraná a potom takto prebudená časť vedie naše telo do autentického pohybu. Viac o kurze a jeho benefitoch na: https://vedomaskola.sk/somaticky-v-tele/

Jesenný cyklus dielní brněnského kurzu sa nesie pod názvom VRSTVAMI TELA

Naše telo je vyskladané z mnohých vrstiev rôznych kvalít, hmôt a štruktúr, ktorých základnými stavebnými prvkami sú bunky. Pozývam vás ponoriť sa do niektorých z týchto vrstiev vášho tela cez odovzdanie sa somatickému-vedomému dotyku, ktorý vás podporí v udržaní vašej plnej prítomnosti vo vašom tele a postupne vás podporí k plynulému rozpohybovaniu všetkých vrstiev vášho tela. Náš výskum jednotlivých vrstiev oprieme o nenáročnú anatomickú teóriu, kde sa oboznámime so skladbou a funkčnosťou jednotlivých vrstiev. Dielňu zakončíme disciplínou Autentického Pohybu (Authentic Movement), ktorým je rituálna technika vedúca nás do bunečnej mysle tela, kde nie moja hlava určuje ako a kedy sa hýbať, ale vedomie mojich buniek vedie môj pohyb a ja nasledujem a tým sa dostávam do stavu, ktorý ma spätne vyživuje a posilňuje.

► Vrstvy, do ktorých vás v tomto jesennom tri-semestri 2023 pozývam sú:

Do Jadra Mojej Bunky – Brno – 22.10. nedeľa – od 14:00 do 18:00

V prvej otkóbrovej/říjnovej dielni sa ponoríme do základného stavebného prvku všetkých vrstiev nášho tela do bunky a jej dychu. Každá naša bunka, či sme si toho vedomí alebo nie, dýcha. Prijíma kyslík a mení ho na energiu potrebnú pre naše telo. Pozornou prácou cez bodywork objavíme a napojíme sa na svoj bunečný dych, aby nám pomohol prepojiť sa s vnímaním bunky, s jej mysľou, s jej inteligenciou. Necháme sa uniesť do stavu prázdna a bezčasia, aby k nám mohli prísť odpovede na naše otázky, uvedomenia a precitnutia. Pochopíme, čo to znamená keď je bunka v stave bytia a keď je v stave konania a ako významy a výživu týchto dvoch fáz môžeme preniesť do nášho vlastného žitia a bytia.

V Sieti Mojich Fascií – Brno – 19.11.nedeľa – od 14:00 do 18:00

Téma novembrovej/listopadovej dielni prináša ponor do nášho mäkkého a najelastickejšieho tkaniva v našom tele. Fascie sú fascinujúcou sieťou obaľujúcou každý náš orgán, sval, svalový snopec, dokonca aj naše oči. Sú plné vody a rovnako ako informatívna je voda, tak aj naše fascie prenášajú signály o každom pohybe na alebo v našom tele. Počas dielne si pomocou bodyworku zvedomíme mäkkosť a pružnosť našich fascií a pozveme tieto kvality do nášho tanca a prejavu. V disciplíne Autentického Pohybu sa potom ponoríme do vnútornej siete a necháme sa ňou kolísať do vrstiev našho nevedomia, či našich snov, spomienok, alebo budúcich prežitkov.

Zvučiace Kosti – Brno – 10.12.nedeľa – od 14:00 do 18:00

Téma poslednej decembrovej dielne jesenného trimestra kurzu nás zavedie do našich kostí. Kosti sú naše najtvrdšie tkanivo, plné minerálov a kolagénu, ktorý im dáva pružnosť. Sú zdrojom našej krvotvorby. Naša kostra slúži ako opora pre mäkké tkanivá, umožňuje motoriku nášho tela a chráni naše orgány. Náš celý kostrový systém obsahuje 206 kostí, rôzneho tvaru a veľkostí a my sa ich na našej dielni pokúsime rozozvučať a tak vyživiť, a potom pozvať do pohybu a tanca. V disciplíne Autentického Pohybu sa ponoríme do drene našich kostí a dovolíme im rozpovedať nám príbeh ukrytý hlboko v nich.

► Pre účasť na týchto dielňach NIE JE potrebné mať predchádzajúce pohybové skúsenosti z tanečných či iných pohybových inštitúcií. Pohyb budeme v tele objavovať, hľadať, skúmať a tvoriť. Čaká nás cesta do hlbín múdrosti nášho tela…

► Tieto dielne sú súčasťou súboru jesenného trimestra 2023 a nezávisle na seba nadväzujú, každú môžete absolvovať samostatne, alebo si môžete zakúpiť celý trimester ako zvýhodnený balíček.

Organizačné informácie:

* Pohybové dielne sa uskutočnia v AKA štúdio, Dominikánská 11, Brno

* Cena dielne je 700,-kč pri zakúpení si celo-trimestrového balíčka troch dielní je cena jednej dielne 580,-kč

* Na jednotlivé dielne je potrebné sa zaregistrovať cez emailovú adresu kzubra@gmail.com, v maily prosím uveďte, či máte záujem o celý trimester, alebo konkrétnu dielňu.

* Priestory budú otvorené už od 13:45, aby sme mali všetci dosť času na prezlečenie sa a zídenie sa v kruhu a aby sme začali načas a dovolili si venovať čo najviac času (s krátkou prestávkami medzi blokmi) svojmu telu a cez telo aj iným úrovniam nášho vnímania

* Na dielňu si vezmite mäkké oblečenie, vhodné aj na pohyb po zemi, ak chcete – vlastnú karimatku, prípadne deku (karimatky sú k dispozícií v štúdiu), vodu, a ak potrebujete olovrant/zápisník.

* Dielňa je vhodná pre všetkých nezáleží na predošlej skúsenosti so somatickým pohybom.

* Štúdio má obmedzenú kapacitu, odporúčame dielňu si rezervovať čo najskôr.

* Platobné a storno podmienky: V registračnom maily obdržíte číslo účtu na prevod poplatku za dielňu v plnej výške. Nezabudnite prosím uviesť, či máte záujem o konkrétnu dielňu, alebo o celý súbor troch dielní. Ak potrebujete vašu účasť zrušiť, v termíne 14-7dní pred dielňou je storno poplatok 30%, v termíne 6-3 dni pred dielňou je storno poplatok 50%, v piatok 12:00 pred nedeľnou dielňou je storno poplatok 100%. Vašu účasť je možné previesť na vami nájdeného náhradného účastníka (o tejto zmene prosím informujte mailom).

*Ak máte otázky k charakteru pohybovej dielne, alebo k vhodnosti pre vás (napr. zdravotné obmedzenia, benefity a pod.), kontaktujte ma prosím na kzubra@gmail.com

O lektorke:

Žubra – je mnohoročnou lektorkou dielní somatického pohybu, kontaktnej improvizácie a

autentického pohybu. Svoje poznatky a skúsenosti pravidelne nadobúda u zahraničných

lektorov rôznorodých tanečno-pohybových somatických disciplín a programov. Je autorkou

prebehnutého kurzu ŽivéTelo (SK), spolulektoruje v programe Vědomé Tělo (ČR) a pôsobí

ako učiteľka na Univerzite Vedomého Života, kde cez princípy kontaktnej improvizácie učí

náuku Rozvážnych vzťahov či Rozpoznania skutočnosti.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet