Ostatní kurzy

Online kurz s Renou Milgrom: AXIS MUNDI od 11.10.2022

ŽENY v TĚLE s Lenkou Sabolčákovou od 27.9.2022

Výlet vnímavýma nohama s L. Sabolčákovou a V. Chvátalovou 1.10. a 8.10.2022

Vedomé Telo so Žubrou na Slovensku od 2.10.2022


Online kurz s Renou Milgrom: AXIS MUNDI

V tomto online kurzu se budeme věnovat síle a výživě živého středu a páteře, která je bránou k určitým vjemům větvícím se dále do měkkých tkání a facií dalších důležitých center. Jak se do nás promítají události kolem nás, jak na ně reagujeme - to vše bude souviset s tím, jakou kvalitu bude mít naše délková osa - Axis Mundi, jež představuje metaforicky střed světa, střed náš, naši posturu a postoj. Illiopsoas není jen důležitý sval propojující horní a dolní poloviny těla, je to především vnímavý messenger, oznamující páteři a tělu, co se děje. Pokud je v napětí a neumožní, aby pánev fungovala jako integrovaný celek, pak je naše tělesná i posvátná Axis Mundi v ohrožení.

8 x úterý od 11.10.2022 / živě na zoomu od 8.30 - 10.00 + záznam

Cena kurzu: 2000 – 2500 Kč (dle Vašich možností)

Přihlášky on-line přes Reservio


ŽENY v TĚLE s Lenkou Sabolčákovou

Zvu vás na společný ženský čas, který strávíme v somatickém ladění na své tělo, prohlubování kontaktu s ním. Záměrem lekcí je rozvíjet naši tělesnou integraci, všímavost, kontakt se sebou a způsoby, jak vnímáme sebe i okolní svět.

Budeme se věnovat vědomé práci s našimi tělesnými strukturami, procesy a přirozenými pohybovými principy. Prožitkem, pohybem, dotekem. V závěru prožitky ukotvíme kreativní formou (tanec, výtvarno, atp.). Součástí lekcí je možnost reflexe a sdílení, toho, co se v procesu vynoří. Zaměříme se na témata: Můj živý střed, Probuzená páteř, Ukotvení v těle a uzemnění, Moje pohyblivost a klouby, brániční dech a životní síla, a další...

Abychom tvořily s pocitem bezpečí a mohly jsme se vzájemně inspirovat a podporovat, je kurz postaven pro uzavřenou skupinu 6 žen. Ochutnávku toho, jak budou hodiny probíhat, můžete zažít na prvních dvou otevřených lekcích v září.

Úterý: 18:00 – 19:30

13.9. a 20.9. otevřené lekce – cena 300 Kč

Od 27.9. do 13.12. 12 setkání (uzavřená skupina) – cena 3 500 Kč

Místo konání: Komunitní centrum Pod třešní, Ctiborova 1837, Kladno
Kontakt + přihlášky: Lenka Sabolčáková, 702 082 223, lenka.sabolcakova@gmail.com 


Výlet vnímavýma nohama s Lenkou Sabolčákovou a Veronikou Chvátalovou 1.10. a 8.10.

Zveme vás na ecosomatickou formu výletování. Nepůjde nám o fyzický výkon, nebo zvládnutí určitého počtu kilometrů. Budeme rozvíjet somatické vnímání. Skrze tělesnou všímavost zakoušet hlubší vnímání sebe, přírody a toho, že jsme její součástí. Věříme, že toto je cesta, jak vytvářet z okolím regenerativní vztahy, které ze své podstaty podporují život.

 • Budeme otevírat naši tělesnou všímavost a vnímavost.
 • Ze zaběhlých způsobů, kterými uchopujeme skutečnost a z „bytí v hlavě“ se přesuneme do těla a plné přítomnosti v něm. Zavnímáme, jiné prožívání skutečnosti a jak se pak odlišněji vztahujeme k okolí.
 • Získáte také teoretické informace o člověku jako celostní bytosti v ekologickém systému.

Informace o propojení ekosystémů a člověka podané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující ke změně v našich hodnotách a konání ve světě, které by vedlo z environmentální krize.

Jak bude den probíhat

Setkání v 10:00 na konkrétním místě dostupném veřejnou dopravou v berounské krajině (bude upřesněno). Seznámení účastníků formou kreativní pohybové hry, úvodní kruh.

Dopolední blok

 • Otevírání tělesné všímavosti, vnímání skrze bosá chodidla (samostatně,
 • ve dvojicích).
 • Teoretické informace (chodidla, bosá chůze, hmat jako prvotní smysl).
 • Diskuse a sdílení.

Pauza na oběd – piknik v přírodě

Odpolední blok

 • Přenesení této nové pozornosti do okolní krajiny, vnímání přírody tímto způsobem, samostatně i ve skupině.
 • Teoretické informace (ekologické principy, člověk jako součást ekosystému).
 • Diskuse a sdílení.

Závěrečný kruh. Ukončení v 18:00 poblíž veřejné dopravy.

Pro koho je kurz určen a co s sebou

Kurz je určen pro všechny, kdo mají chuť dotknout se přírody bosou nohou a svým tělem a rozšířit své vnímání světa. Předchozí zkušenost s kreativním pohybem a chůzí na boso není třeba. S sebou pití a jídlo na celý den, oblečení do přírody, ve kterém si budete moct i lehnout na zem, sešit nebo skicák A4. Kurz se koná i při slabším dešti. V případě silného vytrvalého deště nabídneme jiný termín.

Lektorky

Jsme dvojice lektorek Lenka Sabolčáková a Veronika Chvátalová. Propojujeme somatické přístupy a práci s přírodním prostředím. Vzdělání jsme nabyly v tříletém somatickém sebezkušenostním programu Vědomé Tělo a pokračujeme v navazujícím studiu. Lenka provází lidi k sebevnímání skrze vědomou práci s tělem. Veronika získala doktorát z Humanitní environmentalistiky na Masarykově univerzitě. Skrze plné bytí v těle (ne jen v mysli) tady a teď a pěstování všímavosti chceme podporovat propojení člověka se sebou samým a podpořit uvědomění, že je součástí živého přírodního celku. Informace o propojení ekosystémů a člověka podané na intelektuální úrovni jsou důležité, ale jejich uchopení pouze myslí se zdá nedostačující ke změně v našich hodnotách a konání ve světě, které by vedlo z environmentální krize.

Termíny: 1. 10., 8.10.

Kontakt + přihlášky: Lenka Sabolčáková, 702 082 223, lenka.sabolcakova@gmail.com  

Cena ecosomatického výletního dne: 1 000 Kč. Uhradit ji můžete na číslo účtu 6291180001/5500.


Vedomé Telo so Žubrou na Slovensku / jeseň 2022

Máte potrebu prepojiť sa so svojim telom? Začať ho plne vnímať a spoznať ho? Byť si vedomí, keď k vám prehovára? Pozývame Vás do pohybovo-zážitkového súboru nezávisle na seba nadväzujúcich somatických dielní kurzu Vedomé Telo, ktorý otvárame v Bratislave.

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí si chcú zvedomiť svoje telo a začať ho vnímať a vedieť pracovať a prepojiť sa s ním, rozšíriť si svoje pohybové schopnosti, zahĺbiť sa do anatómie svojho tela cez pohyb a skúmanie a porozumieť svojmu telu, čítať seba a svoje vzťahy cez reč svojho tela, či rozjímať a ponoriť sa do hlbokého prežitku práve cez nástroj tela.

Vedomé Telo zahrňuje:

 • zvedomenie a pochopenie tela cez prácu s telom (bodywork),
 • oboznámenie sa s telom cez anatómiu v teórií a anatómiu v pohybe
 • pohyb bez úsilia a rozšírenie pohybového rozsahu cez pohybové frázy (floorwork)
 • prácu s partnerom v pohybe cez princípy kontaktnej improvizácie
 • Autentický Pohyb (hlboký pohybovo-terapeutický prístup k telu)

Vedomé Telo prináša:

 • prepojenie sa s vlastnou telesnou schránkou a jej detailné zavnímanie
 • hlboký ponor cez telo do ostatných úrovní vnímania a tiež spomienok
 • precitnutie do prítomného okamžiku cez telo
 • schopnosť vyjadrovať svoje pocity na základe schopnosti vnímania svojho tela
 • spoznanie svojich hraníc
 • objavenie svojich pohybových ale aj vzťahových vzorcov
 • rozvíjanie hravosti a tvorivosti v pohybe i v živote

Kurz je vhodný aj pre záujemcov, ktorí nemajú žiadne predošlé skúsenosti s telom a pohybom, ale chcú sa dozvedieť o svojom tele viac a pochopiť ho a cez neho spoznať a pochopiť aj seba samého.

Vedomé Telo tiež odporúčam terapeutom, psychológom a ľuďom pracujúcim v sociálnych sférach, ktorí si chcú svoju prax obohatiť o somatickú prácu a pohybové poznatky a skúsenosti. Tiež tanečníkom a učiteľom tanca, športovcom a trénerom športu, praktikantom a lektorom pohybu, ktorým tento kurz okrem iného prinesie zvedomenie tela a pohybu, prepojenie tela, znalosti ako používať telo v pohybe s minimálnym úsilím a tiež pomôže rozšíriť pohybovú škálu sebe či svojim zverencom a vniesť tvorivosť do svojich lekcií.

V jesennom semestri sme pre Vás pripravili tri poldenné dielne s nasledovnými témami:

Do Jadra Mojej Bunky - 2.10.2022 - od 10:30 do 14:30

Dielňa prináša zahĺbenie sa do našich buniek. Každá naša bunka, či sme si toho vedomí alebo nie, dýcha. Prijíma kyslík a mení ho na energiu potrebnú pre naše telo. Pozornou prácou cez bodywork objavíme a napojíme sa na svoj bunečný dych, aby nám pomohol prepojiť sa s vnímaním bunky, s jej mysľou, s jej inteligenciou.

Necháme sa uniesť do stavu prázdna a bezčasia, aby k nám mohli prísť odpovede na naše otázky, uvedomenia a precitnutia. Pochopíme, čo to znamená keď je bunka v stave bytia a keď je v stave konania a ako významy a výživu týchto dvoch fáz môžeme preniesť do nášho vlastného žitia a bytia.

V Sieti Mojich Fascií - 6.11.2022 - od 10:30 do 14:30

Téma novembrovej dielne prináša ponor do nášho mäkkého a najelastickejšieho tkaniva v našom tele. Fascie sú fascinujúcou sieťou obaľujúcou každý náš orgán, sval, svalový snopec, dokonca aj naše oči. Sú plné vody a rovnako ako informatívna je voda, tak aj naše fascie prenášajú signály o každom pohybe na či v našom tele.

Počas dielne si pomocou bodyworku zvedomíme mäkkosť a pružnosť našich fascií a pozveme tieto kvality do nášho tanca a prejavu. V disciplíne Autentického Pohybu sa potom ponoríme do vnútornej siete a necháme sa ňou kolísať do vrstiev nášho nevedomia, či našich snov, spomienok, alebo budúcich prežitkov.

Zvučiace Kosti nás

Posledná dielňa tohoto semestra nás zavedie do našich kostí. Kosti sú naše najtvrdšie tkanivo, plné minerálov a kolagénu, ktorý im dáva pružnosť. Sú zdrojom našej krvotvorby. Naša kostra slúži ako opora pre mäkké tkanivá, umožňuje motoriku nášho tela a chráni naše orgány. Náš celý kostrový systém obsahuje 206 kostí, rôzneho tvaru a veľkostí a my sa ich na našej dielni pokúsime rozozvučať a tak vyživiť, a potom pozvať do tvorivého tanca. V disciplíne Autentického Pohybu sa ponoríme do drene našich kostí a dovolíme im rozpovedať nám príbeh ukrytý hlboko v nich.

Všetky tri dielne sa uskutočnia v štúdiu ZenFlow v Bratislave. Dielne na seba voľne nadväzujú a preto máte možnosť vybrať si dielňu podľa témy, ktorá vás priťahuje alebo ste vítaní zúčastniť sa celého semestra dielní a tak prepojiť témy do jedného celku a tiež získať zľavu. Viac informácií a prihlášky na jednotlivé dielne alebo celý semester nájdete na: www.vedomaskola.sk/vedome-telo

Vedomé Telo na Slovensku je dcérskym súborom dielní vzdelávacieho a somatického 3.ročného programu Vědomé Tělo Praha , ktorý je v súlade so štandardom kvality asociácie ISMETA (International Somatic Movement Education and Therapy Association).

O lektorke: Žubra K. Žubretovská

Tancu sa venuje od mladého veku. Od klasických spoločenských tancov sa pretancovala k modernému tancu a improvizácií a ku kontaktnej improvizácií(CI). U Reny Milgrom v Prahe prešla 3.ročným programom

Vedomého Tela, ktorý ju obohatil o znalosti Labanovej analýzy pohybu, tanečnej terapie, Bartenieff Fundamentanls a iné. Svoje tanečné zručnosti si rozširuje v štúdiách Druna, Dancelabe a na Fakulte AMU Praha. Niekoľko krát ročne sa zúčastňuje dielní a festivalov CI a somatického pohybu v zahraničí, kde čerpá podnety a motivácie pre svoju prácu.

V súčastnosti vedie dielne kontaktnej improvizácie, ďalej somaticko- pohybové dielne, súkromné tanečné terapie a tiež lektoruje v programe Vědomé Telo spolu s Renou v Prahe. Pôsobí v odbornej škole Leriho Veleslava Šveca Rozvážne vzťahy, kde prináša pohybovo-terapeutické techniky a princípy kontaktnej improvizácie, ktoré zvedomujú účastníkom ich ľudské vzorce správania cez ich telo a pohyb.

Kontakt: zubra@vedomaskola.sk