Lenka Sabolčáková

   Lenka Sabolčáková

Věnuji se somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu.

Somatický přístup vnímam jako nalézání a žití naší přirozenosti, lidskosti a propojenosti. Vede mne domů - k sobě, do sebe. Fascinuje mne tělesná moudrost a také zdroje pro oživení, ozdravení a růst, na které vědomou pozorností v těle můžeme dosahovat. 

S úctou zkoumám, jak tělo v sobě a v pohybu projevuje vše, čím jsme a také nám odhaluje čím bychom být mohli - náš potenciál...


Lenka Sabolčáková: Somatická práce s tělem a Bodywork

Absolvovala jsem tříletý somatický vzdělávací a sebezkušenostní program Vědomé tělo u Reny Milgrom, který čerpá teoretické základy z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals™, Body Mind Centering™, Autentického pohybu. Momentálně jsem frekventantkou páteho ročníku navazujícího studia. Věnuji se dalšímu studiu dotykové práce s tělem, studiu pohybu a tělesných procesů.

Jsem součástí volného uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT.

Jsem přesvědčena, že hlubší niterná pozornost věnovaná tělu, je cestou k ozdravení, k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické), podporuje naši autenticitu a prohlubuje spojení s ostatními lidmi a prostředím.


Kudyznudy.cz - tipy na výlet