Lenka Sabolčáková

V pohybu, tanci, vědomém doteku nalézám zrcadlo života, přirozenost a také kontakt se svými zdroji.

Věřím, že tělo prožívané z hlubokého nitra a z nej plynoucí autentické sebevyjadřování je cestou k osobní integraci (na úrovni fyzické i nefyzické). Také v něm nacházím cestu k obnovení  spojení se sebou, s ostatními lidmi a také naším prostředím. Naplňuje mne tyto procesy zkoumat a vytvářet prostor k tomu samému i pro ostatní.. 

Věnuji se masážím, somatické práci s tělem formou doteku a prožitkového pohybu. Od 2016 studuji somaticky zaměřený program Vědomé tělo u Reny Milgrom. Dále se vzdělávám v dotykové práci s tělem, věnuji se studiu a zkoumání pohybu a tělesných procesů. Jsem součástí uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT. Podílím se na rozvoji platformy SOMATICKÝ PROSTOR a spoluorganizuji český somatický festival SOMA FEST PRAHA.