Blanka Lisá

Věřím, že nejdůležitější na světě jsou zdraví, krása a dobrota... a dávám možnost je ve svém těle a pohybu nalézt a zpřítomnit.

Zajímá mne pohybová mozaika... složená se střípků uvolnění a protažení, vědomého propojování pohybových cest v těle, inspirace zevnitř i z vnějšku. 

V individuálních somatických setkáních se věnuji hledání odpovědí na otázku, co udělat pro to, abych se po setkání "cítil/ cítila" v těle a v pohybu lépe.

Jsem certifikovaná lektorka BodyMind dancing a studentka programu Dynamic Embodiment Marthy Eddy, studentka 4. ročníku Programu Vědomé Tělo Reny Milgrom. Členka pohybové skupiny Pohyb JáMy.