Blanka Lisá

Věřím, že nejdůležitější na světě jsou zdraví, krása a dobrota... a dávám možnost je ve svém těle a pohybu nalézt a zpřítomnit.

Zajímá mne pohybová mozaika... složená se střípků uvolnění a protažení, vědomého propojování pohybových cest v těle, inspirace zevnitř i z vnějšku. V individuálních somatických setkáních se věnuji hledání odpovědí na otázku, co udělat pro to, abych se po setkání "cítil/cítila" v těle a v pohybu lépe.

Jsem certifikovaná lektorka BodyMind dancing a absolvetka programu Dynamic Embodiment Somatic - Movement Therapy training pod vedením Marthy Eddy, který je uznán mezinárodní asociací ISMETA. Absolvovala jsem tříletý program Vědomé tělo Reny Milgrom a pokračuji v návazném praktickém studiu. Jsem členkou pohybové skupiny Pohyb JáMy a volného uskupení improvizovaného pohybu IMPROVISIT.

Ve své somatické pohybové praxi zároveň využívám i svého andragogického vzdělání (na úrovni PhD.) a 20 let zkušeností z práce presonální manažerky v mezinárodních společnostech. Vnímám, jak se dlouhé hodiny sedavé práce v kombinaci se stresem a tlakem mohou projevit v těle a somatický pohyb využívám jako účinnou prevenci syndromu vyhoření a stresových a jiných poruch.  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet