SOMA BLOG

V tomto článku bych se chtěla zamyslet nad disciplínou Autentického pohybu jako nad nevšedním uměním. Umění to nazývám proto, že vykazuje znaky, které do umění patří a souzní to tak s mým nastavením. Jelikož jsou ale v Autentickém pohybu důležitější přesahy psychologické, zaměřím se na tuto disciplínu z hlediska: léčebného procesu, péče o duši i...

V poslední době nějak často slýchám "work hard - play hard", slogan, kterým mluvčí většinou vyjadřuje svůj postoj k rovnováze mezi prací a soukromým životem a v přeneseném slova smyslu i postoj k tomu, jak si budovat a udržovat vitalitu. Líbí se vám tenhle slogan? No, abych byla upřímná, tak mně zas tak moc ne... Je to tak nějak...