Somatické vnímání mozku

10.05.2024

Při svém somatickém zkoumání hlavy, ze kterého vzniklo i krátké video pro www.somatika.cz, jsem zjistila, že pokud se snažím nacítit na mozek a uvolnit jej, tak se mi to úplně nedaří. Jako by mi jeho komplexita a neustálá činnost neumožňovaly se na něj nacítit jako na celek. Jako by mi ta spousta energie, kterou mozek potřebuje ke své činnosti, bránila uchopit činnost mozku somaticky. Hledala jsem tedy další inspiraci a obrátila jsem se k somatickým textům. Našla jsem i zajímavé postřehy od Susan Aposhyan, které mne při mém projektu velmi inspirovaly. Přála bych si, aby vás následující řádky také inspirovaly a vřele doporučuji i krátké somatické zkoumání, které je v textu zvýrazněno.

"Náš mozek je často zdrojem velké části našich psychických problémů a fyziologického utrpení. Protože náš mozek nemá smyslová nervová zakončení, nevšimneme si snadno, když je namáhán. Moderní život a extrémně vysoká míra stimulace, kterou přináší, má za následek epidemii neurologického přetížení a únavy mozku. Vzhledem k tomu, že si náš mozek díky opakování na tyto stavy zvyká - stáváme se někdy na těchto stavech nadměrné stimulace závislými. Péče o mozek je zásadní pro práci s mnoha našimi moderními problémy a syndromy, zejména ADD, ADHD, úrazy hlavy, úzkostí a depresí. Základem péče o mozek je seznámit se s mozkovým distresem. Prostřednictvím rozvoje citlivosti k fungování mozku můžeme vědomě usilovat o rovnováhu nervového systému - rovnováhu klidu a aktivity, duševní a fyzické činnosti, vnitřních a vnějších ohnisek, vstupů a výstupů.

Vyprázdnění mozku

Nejjednodušším rámcem pro vyvážené fungování mozku je sledování základního směru toku vstupů a výstupů. Vstup do mozku vychází z periferního nervového systému, míchou, nahoru mozkovým kmenem, a poté se zpravidla přesouvá do několika mozkových center, kde se zpracovává. Optimální fungování mozku často zahrnuje koordinaci téměř všech mozkových center. Jak mozek zpracovává vstupní informace a a formuluje potenciální reakce, dochází k přenosu komunikace mezi různými mozkovými centry. Když je zpracování dokončeno, dochází k přesunu odpovědi a pokynu z centra mozku směrem dolů, mozkovým kmenem, míchou a periferními nervy.

Protože v neurologické tkáni nejsou žádná senzorická nervová zakončení, nevnímáme přímo naši neurologickou aktivitu. Vnímáme ji však nepřímo prostřednictvím okolní tkáně, zejména krevních cév mozku, pojivové tkáně obklopující mozek a svalů a kloubů hlavy a krku. Kromě toho si uvědomujeme svou schopnost více či méně jasně myslet a reagovat uvolněně a pohotově. Prostřednictvím těchto nepřímých ukazatelů se můžeme naučit vnímat rovnováhu proudění v našem mozku. Jedním z aspektů tohoto optimálního fungování by mohla být jakási harmonie v rytmu pálení v různých částech mozku.

Spolu-pálení probíhá v rámci celkových směrových toků v mozku. Smyslové informace se pohybují po míše a mozkovém kmeni, poté se zpracovávají v různých mozkových centrech a nakonec se tok reakcí přesune z mozku přes mozkový kmen do míchy a ven do periferie těla. Pokud se budeme tomuto toku věnovat, můžeme optimalizovat naši úroveň vzrušení a neurologické fungování.

...

Zdroj: www.stefajir.cz/mozek-obecne-informace


Základním způsobem, jak podpořit mozek, je umožnit mu zavnímat svoji integraci s celým tělem. Všechny ostatní tkáně a funkce našeho těla mohou mozku poskytnout podporu, pokud je jim to umožněno. Paradoxem zaměření Body Mind praxe na mozek je, že se zaměřujeme na mozek, a zároveň se snažíme, aby mozek nebyl středem pozornosti. Vyrovnáním hlavy na vršku páteře může zbytek těla strukturálně podporovat mozek. Také pokud věnujeme pozornost ne-mentálním aspektům sebe sama, tak se autonomní regulace a psychika zlepšují a může dojít k zotavení. Rovněž tekutiny v těle mohou mozku nabídnout uklidňující podporu, zejména mozkomíšní mok. Několik okamžiků vnímání přirozené tekutosti mozkové tkáně a vztlaku, kterou jí poskytuje vnitřní a okolní mozkomíšní tekutina, může uklidnit i rozrušený mozek, který touží po bezpečí. Obecně tedy platí, že zpřítomnění a aktivita zbytku těla může podpořit nervový systém tak, aby se nestal příliš excitovaným a přetíženým."

....

Somatické zkoumání

"Zaujměte polohu, která vám umožňuje volný pohyb hlavy a páteře, buď vleže na zádech bez polštáře, v symetrickém stoji nebo ve vzpřímeném sedu tak, abyste v žádné části páteře nepociťovali tíhu. Chvíli se věnujte pocitům hlavy, obličeje a krku, včetně úst, hrdla, měkkého patra a očí. Při vnímání těchto pocitů dýchejte jemně nosními dírkami do hlavy a uvědomte si, že švy mezi lebečními kostmi jsou vytvořeny tak, aby se nepatrně posouvaly při změnách tlaku tekutin v hlavě. Při jemném dýchání a vnímání hlavy a krku nechte hlavu jemně kolébat, jako by se vznášela na páteři. Vnímejte jaké pocity vznikají při dýchání a jemném kývání hlavou, vnímejte oblasti v mozku, které mohou být rozrušené nebo pod tlakem, nebo jiné oblasti, které mohou být zamrzlé nebo necitlivé. Vizualizujte si, představujte si a vnímejte vyvážený lehký tok neurologické činnosti, který se rytmicky pohybuje celým mozkem, uvolňuje případnou nerovnováhu a postupuje dolů a ven z mozkového kmene a míchy. Měkké patro poskytuje vynikající orientační bod pro vnímání mozkového kmene, který leží právě nad ním a za ním. Naleznete jej tak, že jazykem nebo prstem jemně zatlačíte na tvrdé patro, tedy na střechu úst. Měkké patro začíná na zadní straně tvrdého patra. Nechte měkké patro jemně pulzovat s dechem. Při dýchání, vnímání a jemném pohupování hlavou nechte působit případné chvění nebo záškuby, které se mohou objevit, když nervové odpovědi postupují do periferie těla."

Susan Aposhyan, Body-Mind Psychotherapy – p. 175-176

Tolik tedy krátké zamyšlení o tom, jak dopřát mozku uvolnění a podporu. Doufám, že vás zaujalo stejně jako mne. Pokud byste měli zájem ponořit se o něco hlouběji do somatické práce s mozkem, tak v členské sekci najdete inspiraci ke vnímání a zkoumání plazího, savčího a nového mozku.

Autorka: Blanka Lisá  


Kudyznudy.cz - tipy na výlet