Řečiště a oceány uvnitř nás

SOMA Festival Praha 2022 - Sobota 10:30 -12:00

Řečiště a oceány uvnitř nás 

Voda je nositelkou informací a tělesné tekutiny jsou součástí toho, co floru i faunu vzájemně propojuje. Díky tělesným tekutinám můžeme cítit, vnímat, zpracovávat informace a ladit nejen svoje tělo, ale také vztahy s druhými. Pohybový styl každého z nás je reflexí artikulace a projevů našich tělesných tekutin. Reflexí toho,k jakým aktivitám inklinujeme a s kým chceme být v blízkosti. V tomto čase bych se chtěla zaměřit na dynamiku našich tekutin jako možnost pro generování energie i zotave.


Rena Milgrom (CZ)

CMA (Certified Movement Analyst), DMT (Tanečně-pohybová terapeutka)

Vystudovala Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v N.Y. a výcvik tanečně-pohybové terapie (TANTER). Je registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA). 2012-17 vyučovala Labanovu pohybovou analýzu na taneční konzervatoři Palucca v Drážďanech, od 2018 učí ve výcviku TANTER.

V Praze vede somaticky orientované studio DanceLab, kde vyučuje pohyb, improvizace a Autentický pohyb. Terapeuticky pracuje s individuály ve své Soma-klinice a také s pacienty Parkinsonovy choroby. 

Umělecky se realizuje choreograficky v biennálním projektu Global Water Dances a ve skupině IMPROVISIT kolektiv. Kontinuálně se vzdělává zejména v somatické terapii (Hakomi method), a v disciplíně Autentického pohybu. 

Zajímají ji praktiky pohybu, které se týkají hluboké všímavosti, rozvoje pozornosti a kreativity. Pravidelně prezentuje na labanovských kongresech Eurolabu v Německu, v r.2018 na mezinárodní konferenci Body-Mind-Cognition v Tel Avivu. Je autorkou Programu Vědomé Tělo a spolu se Smadar Emor vede výcvik BodyVoice, zaměřený na integraci hlasu a pohybu.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet