Soma péčě pro dobu covidovou

Devítidenní program pro podporu sebe sama a zvýšení své odolnosti v současné době izolace, nejistot a fyzického oslabení

4 + 5 dnů se budeme věnovat vybraným tématům. Budeme se učit vnímat tělové procesy, dýchat specifickými způsoby, jemně pohybem oživovat svoje tkáně, orgány a nervový systém.

Program zve a inspiruje k tomu, abychom zkoumali a nalézali odpovědi skrze své tělo a svoji osobní zkušenost. Nabízí čas pro tělové vnímání, vedenou imaginaci, pohyb a seberegulaci. To vše je potravou pro naši imunitu.

Soma péče pro dobu covidovou je otevřeno každému, kdo věří v moudrost svého těla a sílu pozornosti. Tyto lekce jsou výživné nejen pro dobu covidovou. Setkání budou probíhat interaktivně online přes platformu zoom. 

Programem vás povedou: Rena Milgrom a Lenka Sabolčáková


Kdy a jak budou lekce probíhat:

Úterý - Pátek: 6.4.-9.4.2021 + Pondělí - Pátek: 12.-16.4. 2021 

Každý večer od 19:30 se setkáme online na 60 minut k danému tématu. Některé dny se potkáte s Renou, některé s Lenkou. Na konci každé lekce si vymezíme krátký čas na reflexe a sdílení.

Z každého tématu bude druhý den ráno k dispozici záznam, abyste jej mohli využít i ve svém čase. Záznamy ze všech hodin budou k dispozici ještě týden po skončení programu.Témata

  1. Propriocepce aneb vnímám, cítím, pohybuji se
  2. Uvolňuji napětí v hrudníku
  3. Dýchám plícemi a rozeznívám dutiny
  4. Uvolňuji pánev a břišní prostor
  5. Dýchám bránicemi
  6. Pohyb emocí: nejistota vně - opora v sobě
  7. Harmonizuji nervový systém: parasympatikus (buněčný a embryonální dech)
  8. Harmonizuji nervový systém: sympatikus (senzoricko-motorická akce)
  9. Nalézám nové prostory 

Reflexe účastníků

" ...moc se mi líbila struktura vašich hodin, teorie, obrazový materiál, práce s tělem, reflexe. Stále se cítím nesena touto úžasnou zkušeností. Vnímám velké změny ve svém těle i v mé duši. Odešlo občasné pobolívání zad, únava a podrážděnost."  P.


"Hloubka programu byla navzdory online formátu naprosto překvapující a to v několika vrstvách - teoretické, obsahové, tělesné, ale i duševní (a věřím, za další "aha momenty" ještě přijdou). Děkuji vám oběma ze srdce za nové obzory a za krásný čas a prostor naladění se na svoje měnící se tělo i duši a na miminko." L.

"Program Soma péče mi velmi pomohl. Celkově jsem se zklidnila a začala více vnímat své tělo a pocity, což jsem v tuto dobu opravdu potřebovala. Somatická práce s tělem mě velmi oslovila. Přišlo mi to jako něco mezi tanečně-pohybovou terapií a zdravým pohybem (fyzioterapií)". D.


" Do programu jsem se přihlásila s chutí a zájmem sdílet témata věnovaná tělesnému prožívání. Oceňuji názornou obrazovou i fyzickou demonstraci, hloubku a šíři znalostí i velmi citlivý přístup vás lektorek k otevírání našeho vnímání." H.


Přihláška a cena

Cena programu je 2 300 Kč. Platbu proveďte na účet: 666099/5500 heslo: somapéče 

Vaše přihlášení je závazné po uhrazení částky na účet. Všem přihlášeným zašleme infomace o průběhu programu.

Těšíme se na společná setkání!

Rena a LenkaKudyznudy.cz - tipy na výlet