Soma péčě pro dobu covidovou

Desetidenní program pro podporu sebe sama a zvýšení své odolnosti v současné době izolace, nejistot a fyzického oslabení


5 + 5 dnů ráno a večer se budeme věnovat vybraným tématům. Budeme se učit vnímat tělové procesy, dýchat specifickými způsoby, jemně pohybem oživovat svoje tkáně, orgány a nervový systém.

Program zve a inspiruje k tomu, abychom zkoumali a nalézali odpovědi skrze své tělo a svoji osobní zkušenost. Nabízí čas pro tělové vnímání, vedenou imaginaci, pohyb a seberegulaci. To vše je potravou pro naši imunitu.

Soma péče pro dobu covidovou je otevřeno každému, kdo věří v moudrost svého těla a sílu pozornosti. Tyto lekce jsou výživné nejen pro dobu covidovou. Setkání budou probíhat online přes plafromu zoom. 

Programem vás povedou: Rena Milgrom a Lenka Sabolčáková


Kdy a jak budou lekce probíhat:

Pondělí - Pátek: 8.-12.3. + 15.-19.3. 2021 

Ráno v 7.30 h + večer ve 20 h, vždy 60 minut se stejným tématem dne, aby ste se do něj mohli ponořit i dvakrát pokud chcete. Ráno povede Lenka, večer Rena. Každá jsme jiná, téma bude stejné. Na konci lekce si vždy vymezíme čas na reflexe.

Můžete si vybrat zda se budete účastnit ranní nebo večerní lekce, nebo obou. Cena programu je stejná.


Témata

  1. Propriocepce aneb vnímám, cítím, pohybuji se
  2. Uvolňuji napětí v hrudníku
  3. Dýchám plícemi a rozeznívám dutiny
  4. Uvolňuji pánev a břišní prostor
  5. Dýchám bránicemi
  6. Pohyb emocí: pohnu se svou úzkostí a izolovaností
  7. Pohyb emocí: nejistota vně - opora v sobě
  8. Harmonizuji nervový systém: parasympatikus (buněčný a embryonální dech)
  9. Harmonizuji nervový systém: sympatikus (senzoricko-motorická akce)
  10. Nalézám nové prostory 

Přihláška a cena

Cena programu je 2800 Kč. Platbu proveďte na účet: 666099/5500 heslo: somapéče 

Vaše přihlášení je závazné po uhrazení částky na účet. Všem přihlášeným zašleme infomace o průběhu programu.

 Do tohoto běhnu programu jsou přihlášky již uzavřeny. Budeme vás informovat o začátku druhé série - prihlašte se prosím k odběru novinek.


Napište prosím svoje reflexe

Milé účastnice Soma péče v době covidové, budeme rády za vaší zpětnou vazbu, jak na frekveci programu tak obecněji na obsah, či vedení. Napište nám prosím níže, jaké časování programu by pro vás bylo ideální a také prosím volně vyjádřete slovy svojí reflexi. Děkujeme.

Děkujeme za společná setkání!

Rena a LenkaKudyznudy.cz - tipy na výlet