SOMATICKÝ PROSTOR
platforma pro somatický přístup k člověku

Co znamená somatický přístup

Somatická práce je založena na porozumění, že vše, co potřebujeme pro svoje léčení a rozvoj potenciálu je uvnitř. Můžeme na to dosáhnout, pokud se naučíme vnímat a následovat svoje interní tělové procesy,  neustále se adaptující v čase.  Soma je vnímáno jako tělo prožívané z hlubokého nitra. V momentě, kdy tento proces umírá, soma se stává pouhým tělem.

Čemu věříme?

Věříme, že každý člověk může využívat svůj maximální potenciál, aby mohl radostněji prožívat svůj život.

Cestou ke zdraví rozumíme balancování fyzické, emoční a myšlenkové části našeho Já.  Somatické systémy jsou cestami ke  kvalitnímu prožívání

...... k rozšíření našeho kreativního potenciálu

....... k integrovanému sebepoznávání

....... k osobní transformaci

Co nabízíme


  • Platformu pro somaticky orientované profesionály v ČR
  • Somatické vzdělávání, umění a terapie široké i odborné veřejnosti
  • Garanci odbornosti lektorů a facilitátorů
  • Propojování somatických disciplín a vytváření mezinárodní spolupráce

Jak ?

Máme pro Vás

  • pravidelná setkávání
  • workshopy
  • vzdělávací programy
  • SomaFest