Energia, sila a mystika panvy

SOMA Festival Praha 2022 - Sobota 15:30-17:00

Energia, sila a mystika panvy

Wokrshop sa zameriava na stelesnenie panvy jej štruktúr a funkcií. Panvu budeme skúmať z hľadiska architektúry kostí, dynamiky svalov, vitality orgánov, energetických vzťahov endokrinných žliaz a embryonálnej histórie. Budeme sa venovať delikátnym vzťahom medzi jej štruktúrami ale aj možnosťami ako môžeme rozšíriť porozumenie jej funkčnosti a starostlivosti o ňu. Workshop bude využívať prístup BMC®.


Anna Sedlačková (SK) 

Na slovenskej tanečnej scéne pôsobí ako tanečnica, choreografka a pedagogička viac ako 30 rokov. V roku 1995 založila vlastnú skupinu AS Projekt, pre ktorú vytvorila viac ako 15 tanečných predstavení. V súčasnosti sa venuje sa funkčnosti a expresivite pohybu, otvoreným tanečným formám a improvizácii. Pôsobí v o.z. Neskorý zber, v ktorom vytvorila autorsky aj interpretačne diela Zámerné čakanie (2014) a Elegancia kvantového králika (2015) a Stories of Becoming (2017). Od roku 1996 vyučuje moderný tanec na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Tu v roku 2005 obhájila dizertačnú prácu na tému Základné vývojové vzorce pohybu v systéme Body - Mind Centering a ich využitie v tanečnom vzdelávaní. 

V roku 2001 získala prestížne Fulbrightovo štipendium, ktoré absolvovala na Hampshire College v USA. Od roku 2000 sa venuje štúdiu a aplikácii pohybového systému Body - Mind Centering (BMC) v tanci a v edukačnej práci s pohybom u kojencov a malých detí. 

V roku 2006 absolvovala programy Somatic Movement Educator v USA a Infant Movement Educator v systéme BMC v Nemecku. V roku 2013 získala titul BMC Practitioner ukončením certifikačného programu v Nemecku. V roku 2004 založila spolu s Angelikou Kováčovou občianske združenie Babyfit, zamerané na vzdelávanie v oblasti vývinového pohybu a špecifický vzdelávací program BabySoma. Venuje sa najmä využitiu BMC® v tanečnej pedagogike ako aj v práci s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet