Somatický přístup k traumatu a sociální transformaci

SOMA Festival Praha 2022 - Sobota 13:30-15:00

Somatický přístup k traumatu a sociální transformaci: 

Svět se za posledních 2,5 roku tak zásadně změnil. Pandemie a současná válka (války) se přidávají ke všem naléhavým skutečnostem, kterým čelíme, jako jsou: změna klimatu, sociální nespravedlnost a nerovnost, abychom jmenovali alespoň některé. Je důležitější než kdy jindy naučit se, jak můžeme jako jednotlivci rozvíjet a posilovat naše tělesněné schopnosti, abychom se spojili s ostatními a dosáhli většího společenského dopadu. Výzvy, které máme nyní a které nás čekají, jsou příliš velké na to, abychom jim čelili sami. Když teoreticky i fyzicky zažijeme, jak je naše vnitřní a vnější pozornost propojené, může se stát zdrojem transformace a spojení, abychom mohli podnikat potřebné kroky ve světě, aniž bychom vyhořeli. Tyto dovednosti potřebují všechny aspekty naší společnosti, aby bylo možné vytvářet generativní kultury v práci i v soukromí. Přenesme to, co známe ze somatiky do dalších sfér našich komunit. Je čas vyjít společně ze studia do ulic.

Na tomto workshopu se dozvíte se o reakcích na trauma a o tom, jak se projevují v každodenním životě - prozkoumáme systémy přesvědčení, které mohou být překážkou naší tělesněné přítomnosti - pohrajeme si s rozšířením repertoáru možností, jak reagovat na stres a trauma - prodiskutujeme, jak můžeme přenést naše znalosti do dalších sfér našich komunit, které je potřebují.


Christa Cocciole (USA/D) 

je berlínská systémová terapeutka orientovaná na tělo (DGSF) a konzultantka pro Embodied Leadership. Své zkušenosti tanečnice, choreografky a sociální aktivistky kombinuje se svou duchovní praxí a vytváří přístup, který nazvala "Radikální přítomnost: pohyb s hravým soucitem"(Radical Presence: moving with playful compassion). Svou prací podporuje organizace a komunity s cílem posílit odolnost a systémový sociální dopad.

Její více než třicetiletá mezinárodní zkušenost jako pohybové terapeutky se specializací na trauma ji zavedla do míst, jako je Bosna během války a po ní, do práce v psychiatrických nemocnicích, stejně jako do budování týmů a komunit v na poli tělesněné sociální spravedlnosti (Embodied Social Justice) v USA a v celé Evropě. V současné době pracuje jako terapeutka a školitelka ve své soukromé praxi (živě i online) s jednotlivci, týmy, skupinami a organizacemi..

Kudyznudy.cz - tipy na výlet