Somatické tázání informované traumatem

SOMA Festival Praha 2022 - Sobota 10:30 -12:30, Neděle 15:30 -17:00

Somatické tázání informované traumatem: 

Na workshopu prozkoumáme jak my a lidé, s nimiž se pohybujeme, můžeme přejít od extrémní zkušenosti nebo traumatizující události k objevení nových příležitostí v rámci naší tělesněné přítomnosti. Teoreticky i fyzicky zažijeme, jak je náš vnitřní a vnější pohyb propojen a jak se může stát zdrojem léčení a spojen.


Christa Cocciole (USA/D) 

Christa Cocciole (USA/D) vetkává své dovednosti tanečnice a choreografky do své práce Systemické bodyterapeutky se specializací na trauma.

Během bosenské války a po ní pracovala v projektech smíření,v komunitních a kulturních organizacích, na univerzitách a v mezinárodních tanečních divadelních společnostech. 

V současné době pracuje na psychiatrické klinice pro dospělé v Berlíně, ve své soukromé praxi a také vyučuje Embodiment v zahraničí. Terapeutickou a uměleckou zkušenost spojuje spolu s duchovní praxí do přístupu "Radikální přítomnost - pohyb s hravým soucitem", který vytvořila.