Kudy k sobě a k bližnímu?

SOMA Festival Praha 2020 - Neděle 12:30 -14:00

Kudy k sobě a bližnímu?

Dotykem jsi mne rozžehnul

Dotykem jsi mne spálil

Dotykem jsi mne zavlažil

Dotykem jsi mne zmrazil

a nevíš ani, že se mne dotýkáš (roku 2 000)

Žijeme v tomto světě bytostí, nejrůznějších, živých i "neživých" a dotýkáme se jich. Nejen rukama, ale i nohama, očima, hlasem ... Jsme si toho vědomi? Vnímáme, co působíme? Navenek i sami sobě?

Clara Lewitová (CZ/AT) 

Clara Lewitová je fyzioterapeutka, učitelka, pokračovatelka a dcera Prof. MUDr. Karla Lewita DRSC, spoluzakladatele tzv. Pražské školy. Clarino působení v oboru fyzioterapie začalo 1969, odkdy léta pracovala na rehabilitačních a revmatologických klinikách a také v oboru hipoterapie v České Republice. Od roku 1984 působila na Neurologii v Insburcku, kde uplatňovala manuální terapie podle principu Pražské školy, která nahlíží na člověka z funkčního pohledu nikoli z pohledu řešení strukturální poruchy pohybového aparátu. V letech 1988 -91 působila ve vlastní praxi v Insbrucku a dále rozvíjela tento způsob myšlení a práce. Od roku 1991 Clara působí ve vlastní praxi na Česko-Rakouském pohraničí a intenzivně se věnuje také lektorské činnosti v oblasti Fyzioterapie funkce. Fyzioterapie Funkce podle slov Clary Lewitové znamená přístup kdy: "...Čtu z formy těla o tom jak pracuje, jak se pohybuje a jak se může pohybovat. Pohyb těla je dán napětím svalů a ostatních tkání. Pak pracujeme na tom napětí tak, aby bylo nejlepší možné a tím se mění kvalita pohybu člověka k lepšímu. Když se to podaří, může si to člověk pěstovat, což závisí na jeho sebe-vnímání. Nové svalové napětí může způsobit, že člověk sám sebe vnímá nově a díky vnímání změny, vnímá své nové možnosti..."

Kudyznudy.cz - tipy na výlet