Inter-Somatics: Od autoregulace ke ko-regulaci. Využití somatického dialogu v koučování, terapii a tanci

SOMA Festival Praha 2022 - Nedele 14:00-15:30

Inter-Somatics: Od autoregulace ke ko-regulaci. Využití somatického dialogu v koučování, terapii a tanci 

Na workshopu získáte poznatky o komunikačním modelu "Somatický dialog" s využitím pohybu, doteku a vědomého vnímání sebe sama a druhých k nastartování užitečného a léčivého vývoje.

"Somatický dialog" je jedním z hlavních principů somatické metody "Physio-Mentale Entwicklung" (medoty Fyzio-mentálního rozvoje) jak se vyučuje v rámci "Somatického tréninku", který Dieter zastřešuje.

Dieter Rehberg (AT) 

Bac. Dieter Rehberg, RSMT, je performer, psychologický poradce, terapeut somatického pohybu (ISMETA), pedagog somatického tance a masér. Vyvinul svoji metodu Physio-Mentale Entwicklung (Fyzio-mentální rozvoj) integrující různé pohybové, poradenské metody a  techniky práce s tělem na základě své profese jako somatický terapeut a performer, kterou pak obohatil svými vhledy do buddhistické teorie a praxe. Je ředitelem Institutu a Akademie für Physio-Mentale Entwicklung a hostitelem vídeňských jamů kontaktní improvizace.

Již 20 let pracuje ve své soukromé praxi ve Vídni a vyučuje doma i v zahraničí. Jeho výsadou při výuce je jasná a soudržná komunikace obsahu bez nezodpovězených otázek v bdělé atmosféře.  "Vytvořil jsem " Physio-mentale Entwicklung "(PME) pro uvědomění, že v různých metodách, které jsem se naučil, je kvalita toho, jak vnímáme, pohybujeme se a dotýkáme se, zásadní pro jejich účinek. V buddhistické psychologii jsem našel dobrá vodítka pro skutečně praktické a léčivé procesy. PME jsem vytvořil také proto, abych měl v ruce metodu, která je bezpečná, jednoduchá, komplexní a udržitelná zároveň.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet