Mezi zemí a nebem

SOMA Festival Praha 2022 - Neděle 10:00 -12:00

Mezi zemí a nebem - Workshop se koná venku v případě dobrého počasí

Země tiše a trpělivě poskytuje svou oporu.

Nebe ustavičně vyzývá k růstu.

A mezi tím je člověk.

Zvědavý a zvídavý.

V dechu, v doteku.

V pohybu, v letu...

Jiří Lössl (CZ) 

Jiří je absolvent pedagogiky moderního tance na katedře tance pražské HAMU. Věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec. Vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992-1998). V ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové vedl pohybový ateliér (1997-2002). V současnosti je pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (od roku 2002), na katedře tance pražské HAMU (od roku 2007) a katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha (od 2015). 

Je autorem projektů: Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti (výukový program pro pedagogy rytmické a pohybové výchovy dětí); Tělo v pohybu (výukový program pro studenty pražské AMU); Tělo jako nástroj (výukový program pro Centrum tvořivé dramatiky). Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech nejen o dětské taneční pedagogice. Účastní se odborných sympozií a konferencí. Od roku 1999 je odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet