Jiří Lössl

" Než narostou nám křídla, nezbývá než tančit..."  

Jiří Lössl 

Jsem absolvent pedagogiky moderního tance na katedře tance pražské HAMU. Věnuji se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec.

Vyučoval jsem na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992-1998). V ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové jsem vedl pohybový ateliér (1997-2002). 

V současnosti jsem pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (od roku 2002), na katedře tance pražské HAMU (od roku 2007) a katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha (od 2015).

Jsem autorem projektů: Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti (výukový program pro pedagogy rytmické a pohybové výchovy dětí); Tělo v pohybu (výukový program pro studenty pražské AMU); Tělo jako nástroj (výukový program pro Centrum tvořivé dramatiky).

Vytvořil jsem více jak desítku choreografií, publikuji v odborných časopisech nejen o dětské taneční pedagogice. Účastním se odborných sympozií a konferencí.

Od roku 1999 jsem odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet