Prožít si tělesněnou mužnost

SOMA Festival Praha 2022 - Neděle 15:30 -17:00

Prožít si tělesněnou mužnost

Tento workshop je jak pro muže, tak pro ženy a bude se zabývat otázkou maskulinity z hlediska somatického přístupu.  Co je ve tvé tělové zkušenosti úzce spojeno s mužností? Využijeme pro toto zkoumání somatické nástroje všímavosti, vedené i volné pohybové zkoumání a kreativní vyjádření psaním či kresbou.

Když se spojíme v sobě s tím, co  každý považujeme za mužné,  jaké pocity, obrazy a pohyb vyvstane?  S využitím symbolů luku, šípu a kruhu vytvoříme  cestu do prostoru své osobní maskulinity. Rád bych, abychom probudili více uvědomění v tomto aspektu lidství a nápomocna nám bude věčná somatická otázka " co mi teď moje tělo říká?"

Joe Pamphilon (UK) 

Joe vystudoval magisterský program Tanec a Somatické umění na Universitě Lancashire v Anglii a je certifikován jako Somatic Movement Educator (ISMETA). Pracuje ve Skotsku, v Kelso a Dingwallu. Joe vychází ze svého předchozího studia v oblasti mentálního zdraví a péče se specializací na závislosti a ze současného studia  Autentického pohybu. Facilituje pobyty v divoké přírodě a kreativní pohyb.

Joe v současnosti pracuje s přirozenou tělesnou tendencí ke zdraví, rovnováze, lehkosti pohybu, vnímavostí nervového systému a se vzorci, které tomu mohou bránit. Zajímá ho především téma tělesněné mužnosti, které zpracoval ve svém diplomovém výzkumu.

" Moje zkušenost v otázce mužnosti je spojena s kontinuální cestou změn tělového vnímání a pohybu, který evokuje slova jako síla, stud, zlost, jemnost a krása. Zavázal jsem se k tomu, abych s ostatními zkoumal, co nám těla o maskulinitě sdělují a kde můžeme najít společnou půdu. Jsem si vědom složitosti tohoto paradigmatu nesoucího odkaz násilí a oprese. Moje naděje je však v tom, že citlivé a upřímné zkoumání maskulinity podpoří posun z toho nevědomého do vědomí."

Kudyznudy.cz - tipy na výlet