Feldenkrais, dech a hlas- stopa na cestě k celistvému obrazu Já

SOMA Festival Praha 2022 - Neděle 10:00-12:00

Feldenkrais, dech a hlas - stopa na cestě k celistvému obrazu Já:

"Jednáme v souladu s obrazem, který si sami o sobě uděláme. Jím, chodím, mluvím, dívám se, miluji tak, jak sám sebe vnímám. Tento obraz Já, který si každý z nás vytvoří, je částečně zděděný, zčásti nám byl vštípený výchovou a z třetiny jej vytváříme sami sebevýchovou." (Moshé Feldenkrais).  

Jednota všech těchto tří částí a jejich vzájemné propojení na principu zpětného působení dělají člověka člověkem. Co se děje v těle, zasahuje sebeprožívání celku včetně ducha. Struktura lidského systému je velmi složitá: každý člověk má individuální biologické uspořádání (nervový systém, kostra, svalstvo, tkáně, soustava žláz, smysly, kůže), originální soustavu v myšlení a jednání. Učíme se pohybovat, vnímat, mluvit a prožívat svět s ostatními. Přesto zůstáváme jedineční ve skladbě svých dispozic: těla a jeho biochemie a hodnot, třebaže je přebíráme - včetně způsobů komunikace a organizace vlastního těla - z prostředí, ve kterém žijeme. Skupinová lekce Feldenkraisovy metody "Pánev, dech a hlas", kterou projdeme společně s následnou skupinovou reflexí, vám otevře prostor pro setkání se sebou.

Petra Oswaldová (CZ) 

Petra vystudovala Katedru nonverbálního a komediálního divadla na HAMU a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze. Šest let působila jako herečka pohybového divadla v autorských projektech režisérky Jany Svobodové v Divadle Archa v Praze. Autorské tvorbě a výuce pohybu se věnovala několik let i jako lektorka programu pro děti ve studiu Alfred junior v Divadle Alfred ve dvoře.  

 V r. 2001-6 absolvovala Feldenkrais® Training Program na Feldenkrais Studiengesellschaft Wien a dvouletý mezinárodní výcvik Feldenkrais® Master Class specializovaný na individuální formu - Funkční integraci (2010 - 2012). Feldenkraisovou metodou se zabývá profesionálně - vede pravidelné individuální i skupinové lekce a semináře pro odborníky i veřejnost. 

Jako externistka vyučuje na 2. Lékařské fakultě UK v Praze, na Lékařské fakultě OSU v Ostravě a na FTVS UK v Praze - v oborech fyzioterapie a rehabilitace a kurzech celoživotního vzdělávání. V individuální praxi se prostřednictvím Funkční Integrace zaměřuje především na děti se speciálními potřebami - nejčastěji s diagnózou DMO, s poruchami autistického spektra a se syndromem ADHD. Současně pracuje i s dospělými, u nichž dramata (vážné úrazy, či nemoci) způsobila výrazná omezení pohybu a tím kvality života jako takové. Spolupracuje s vrcholovými sportovci. Je autorkou knihy "Feldenkrais, dech a hlas", Brkola s.r.o., Praha 2015.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet