Rachelle Palnic Tsachor       přednáška & workshop

SOMA Festival Praha 2022 - Sobota 17:30-18:30, Neděle 14:00-15:30

Přednáška: Pohyb - vrozený regulátor sebe sama, společná regulace

Pohyb působí jako bio-psycho-sociální regulátor, který integruje všechny naše "systémy" a vyrovnává duality, jako je námaha a zotavení. Integrální myšlení považuje pohyb nejen za pohyb fyzický, ale také za pohyb mysli, emocí a další - pohyb je pro život nezbytný.

Náš pohyb nejen odráží naše emoce, ale také je ovlivňuje. Životní/obecná systémová teorie nám připomíná, že anatomie není pohyb, pohyb je spíše reakcí anatomie na naplnění našich sociálně-psycho-biologických potřeb. Není to jen způsob, jakým se tělo/mysl pohybuje a interaguje s prostředím, ale také mezi sebou navzájem.

Kinestetickou empatii lze popsat jako zkušenost, kdy se člověk nechá pohnout a pak se pohybem snaží podpořit prožitek druhého. Emoce druhých poznáváme z nejkratších záblesků pohybu celého těla, což znamená, že změny našeho pohybu mohou ovlivnit empatii, kterou prožíváme a kterou vzbuzujeme u druhých.

Pohyb je ve své podstatě sociální a nabízí cestu ke společné regulaci, která ovlivňuje naše společné naplněné bytí.

Workshop: Pohyb - vrozený regulátor sebe sama, společná regulace

Na workshopu se bude zabývat tím, jak využít pohyb k podpoře emoční odolnosti prostřednictvím dobrovolné volby postoje a pohybů a jak pracovat s principy Laban/Bartenieff pohybového systému, aby bylo možné vést postupnou změnu pohybových složek a somaticky tak podpořit změnu afektivního stavu: (A) Zavádět nové pohybové komponenty ve vývojovém pořadí; (B) Využívat afinit mezi komponenty pro rozšiřování expresivního pohybového rozsahu a (C) Řadit změny mezi komponenty na základě Labanovy teorie prostorové harmonie k podpoře postupné integrace tohoto nového rozsahu. 


Rachelle Palnick Tsachor (USA) 

Rachelle je docentkou pohybové výchovy na Illinoiské univerzitě v Chicagu, kde vyučuje somatiku, Laban/Bartenieff pohybový systém, Alexandrovu techniku a  Improvizaci s maskama pro herce.

Na UIC se věnuje také výzkumu pohybu a zkoumá, jak pohyb podporuje lidi - naše umělecké postupy, kreativitu, emoce, učení, rehabilitaci a odolnost po traumatu. Mezi její současné projekty patří grant Národní vědecké nadace na podporu ztělesněného učení na chicagských veřejných školách, cena za tvůrčí činnost pro projekt Making Inclusive Theatre... Disability Art, cena Marion Chaceové na studium souvislostí mezi pohybem a osobností a grant UI na podporu divadla The Young People's Science Theatre, které umožňuje menšinovým studentům tvořit a stát se aktéry sociální spravedlnosti.

Rachelle se s nadšením věnuje výcviku nové generace v oblasti somatického pohybu. Je vedoucím pedagogem Laban/Bartenieff Institutu Pohybových Studií (LIMS) a založila certifikační program LIMS v Izraeli. Během dvaceti let praxe v Somatické Pohybové terapii vyvinula a koordinovala LIMS postgraduální školení ISMETA a je autorkou metodiky a případových studií Laban/Bartenieff-based Somatic Movement Therapy... Její osvěta v lékařském světě ohledně somatického pohybu ji vedla k certifikaci u Center for Mind-Body Medicine a ke spoluautorství kapitoly o pohybu v připravované knize Integrative Rehabilitation Practice, kde se podělí o své klinické zkušenosti s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a rehabilitačními pracovníky.

Záměrem Rachelle je, aby se umění pohybu stalo zdrojem informací pro vědecký výzkum. Je spoluautorkou knih Emotion Regulation Through Movement; A Somatic Movement Approach to Fostering Emotional Resiliency; How Do We Recognize Emotion From Movement? a A Method for Quantifying the Qualitative Aspects of Unscripted Movement. (Frontiers Publications) a řady studií z oblasti pohybové terapie.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet