Srdcem k sebepéči podle Lindy Tumbarello

► Úvod napsala a přeložila Blanka Lisá. 

Linda Tumabarello je americká psychoterapeutka, body work praktička a certifikovaná učitelka Body Mind Centeringu. Potkala jsem se s ní v rámci svého výcviku Dynamic Embodiment a okouzlila mne svou moudrostí a chutí, s jakou sdílela své zkušenosti... A to všechno cítím i z její knížky, která je pro mne ohromnou inspirací, jak podat vhledy a informace jednoduše, ale s hloubkou a laskavostí.

A s jedním výtiskem této knihy se pojí i osobní vzpomínka. Kamarádka si Lindinu knížku půjčila na své putování po Portugalsku, které jí mělo pomoct přenést se přes těžké životní období... Knihu rozevřela na pláži a ponořila se do ní. A při čtení ji oslovil muž, který posléze v jejím životě zaujal důležité místo, stejně tak jako ona v jeho. Mohla to být náhoda, ale já věřím, že moudrá a vědomá péče o sebe, kterou kniha přináší, a i jen četba o ní, dokáže vyhladit vrásky na těle i na duši, přinést do očí údiv a na tváři vykouzlit úsměv... čtenářka se pak přímo rozzáří... a kdo by odolal?

Tak tedy, na co se můžete těšit? 

► V knize The Heart o Self-Care, A Woman's Guide to Joyful Living and Well-Being , ukazuje Linda cestu k vědomé péči o sebe prostřednictvím pěti praxí:

 • Pěstuj vnitřní laskavost a lásku
 • Pěstuj radost
 • Objevuj, co opravdu chceš a potřebuješ
 • Naslouchej moudrosti svého těla
 • Pěstuj vnitřní podporu

A také inspiruje k tomu, jak s hlubokou péčí o sebe začít:

 • Dělej malé krůčky
 • Ať je to pro tebe příjemné
 • Najdi si svou vlastní cestu
 • Ať tvůj den pracuje pro tebe
 • Oceň všechno své úsilí
 • A nyní už nechám zaznít přímo slova z knížky:

Najdi cestu srdcem k sebepéči

Srdce ví, koho a co opravdu miluješ, co ti přináší radost a krásu; srdce tě zná do hloubky... krev cirkuluje skrze srdce a skrze tebe celou, aby tě vyživila před tím, než se znovu vrátí a doplní.

Srdce ví, že radost je dobrá pro oba z vás, pro tebe i pro ně samé, vítá šťastné chemické látky, které otevírají krevní cévy a usnadňují srdci poslat krev kamkoliv.

Srdce ví, že potřebuje pauzu a odpočívat mezi jednotlivými pulsy. Jeden puls, jedna pauza, puls a pauza...

Srdce je tvou úžasnou součástí a zdrojem hluboké moudrosti. A tato moudrost říká, že srdce ví, že se musí nejdříve postarat o sebe. Tvé srdce a tvé plíce jsou přímo spojeny. Když dýcháš, kyslík, který vdechuješ, cestuje přímo do srdce. Tvé srdce pak pumpuje životodárnou okysličenou krev do každé buňky tvého těla. Kam myslíš, že posílá tuto krev nejdříve? Nejvíce čerstvou a okysličenou krev posílá do svých buněk, tedy sobě samému. Vidíš, srdce ví, že aby mohlo vyživovat ostatní části těla, musí nejdříve vyživit samo sebe.

Potkej se se svou podstatou:

Polož dlaně na svou prsní kost, tato kost na přední straně hrudníku se může stát tvými dvířky k podstatě a pomoct ti naladit se na své potřeby a přání. Vydechni veškeré tenze a napětí. Dovol si přijmout výživu skrze svůj dech.

Pak si polož jednoduchou otázku jako: Co chci právě teď? Co by bylo dobré pro sebe udělat během následujících patnácti minut? ... Otevři prostor odpovědi, co má přijít...

...

Když sama o sebe pečuji, tak je to ku prospěchu všech.

Zasloužím si péči o sebe, zasloužím si, cítit se dobře.

Mohu si vybrat, co mi přináší radost.

Každý den je novou příležitostí.

I malé kroky mají svou váhu. Každý krok mne nese tam, kam chci jít.

Věci mají svůj vlastní způsob, jak se dějí... i když to zrovna nechápu.

Obrať se na svůj dech

Spojení s dechem nám může přinést zklidnění, uvolnění a uvést nás do rovnováhy. Pomůže ti dodat energii, obnovu, pomůže ti jasněji myslet a uleví ti od bolesti. Vědomé dýchání tě může uvést do spojení se sebou samou, se Zemí, Přírodou a Duchem. Každý den všechny stromy a zelené rostliny na světě vytvářejí hojnost životodárného kyslíku, který my všichni dýcháme. Poté my s každým výdechem vytváříme oxid uhličitý, který je zásadní životní podmínkou pro život rostlin. Tímto způsobem, skrze dech, vyživujeme rostlinstvo a ono pak na oplátku vyživuje nás. Toto hluboké propojení s Přírodou je dalším darem, který nám dech přináší.

 • Dech je automatický, ale pokud se na něj zaměřím, stane se vědomým, zklidní se a prohloubí.
 • Denně udělám 18 000 nádechů a výdechů
 • Mé plíce nejsou prázdné měchy, ale soustava 150 milionů plicních sklípků, které se plní vzduchem. Kdybych je roztáhla do plochy, pokryly by tenisový kurt. Plíce jsou plné a mají svůj objem ...

Řada z nás si vytvořila omezený a sevřený dechový vzorec, jako dětem nám mohli opakovat, ať jsme potichu a nebo nás mohlo ovlivnit astma a nebo jsme si jej vytvořili, aby nám pomohl přenést se přes těžké pocity, nebo nám někdo, kdo byl pro nás autoritou, řekl, že musíme mít "správné" držení těla. Čím omezenější dech, tím méně kyslíku... ale je možné se tento omezený vzorec odnaučit a vytvořit si nový návyk, který nám umožní dýchat hlouběji a uvolněněji. Rozviň tento vzorec...

Existuje další rozměr dýchání, kterému se říká vnitřní dýchání. Tento pojem popisuje to, co se děje uvnitř v okamžiku mezi tím, kdy vdechujeme a vydechujeme. Většina z nás si této úchvatné součásti dýchání není vědoma.

Poté, co se nadechneš, se tvé plíce naplní kyslíkem, tento kyslík jde do tvého srdce a do tvé krve. Tvé srdce pak odesílá kyslík skrze tvé cévy do každé buňky tvého těla. Touto cestou tvé buňky dostávají neustálý přísun životodárného vyživujícího kyslíku, který přišel přes plíce.

Když tvé buňky využívají tento kyslík a metabolizují jej do živin, produkují odpadní produkt, oxid uhličitý. Tento oxid uhličitý spolu s jinými odpadními produkty jsou pak neseny krví zpět do plic, aby byly vyloučeny spolu s výdechem.

Zastav se, polož dlaně na svou prsní kost, tato kost na přední straně hrudníku je tvými dvířky k podstatě a pomůže ti naladit se na tvé potřeby a přání. Vydechni veškerou tenzi a napětí. Přijmi výživu skrze svůj dech. A zeptej se "Co mi přináší můj dech"?

Klouby – tvůj klíč k tomu, abys zůstala pohyblivá a pružná

Pružnost a ohebnost jsou základem pro kvalitní život, bez nich se kvalita života snižuje. Bohužel, naše běžné pohyby neposkytují dostatek pohybu pro naše klouby a mnoho z nich úplně zanedbáváme. A co je horší, některé naše návyky dokonce našim kloubům zabraňují, aby se hýbaly tak, jak mají. Zejména naše krky často zatuhnou, protože je držíme v jedné pozici, když upřeně hledíme na obrazovku.

 • Naše tělo má 360 kloubů, jen na jedné noze jich je 33.

Kloub je spojením, kde se spojují dva samostatné konce dvou sousedících kostí. Dvě kosti jsou spojené a drží pohromadě díky silným pásům spojovací pojivové tkáně, vazů. Tvé vazy vedou pohyby tvých kloubů a stabilizují je. Tvé šlachy připojují tvé svaly ke kostem a také pomáhají stabilizovat klouby. Tvé svaly sice dávají tvému pohybu sílu, ale potřebuješ ohebné klouby, aby ses dobře pohybovala.

Klouby jsou místem, kde se kosti setkávají. Konce obou kostí jsou vytvarovány tak, že umožňují optimální pohyb.

Typ pohybu, jehož je kloub schopen, závisí na tvaru kloubu a na tom, jak jsou připojeny vazy. Například některé klouby můžeme popsat jako kladkové a jiné jako kulové. Kladkové klouby umožňují pohyb okolo osy, kdežto kulové klouby umožňují pohyb ve všech směrech. Loket je příkladem kladkového kloubu, umožňuje skrčit a natahovat ruku podél osy. Když skrčíš nebo ohneš ruku v lokti, tvá ruka se přiblíží ke středu tvého těla, když ji natáhneš, ruka se od centra tvého těla oddálí. Kotník a koleno jsou také kladkové klouby, ale kyčel je kulový kloub. Dokážeš si vizualizovat proč?

Projdi se na minutu po místnosti svou obvyklou chůzí. Pak v chůzi pokračuj, ale neohýbej kolena a kotníky. Drž paže natažené. Můžeš se cítit jako cínový vojáček a nebo jako robot. A pak znovu dovol svým kolenům a kotníkům, aby se při chůzi ohýbaly, a uvolni své ruce. Který styl chůze tě víc bavil? Který byl pružnější?

Přála sis někdy, abys sis mohla promazat olejem své koleno nebo nějaký jiný kloub, když jsi cítila, že vrže jako rezavý pant? A ono to jde! Můžeš znovu získat lehkost pohybu v kloubech díky báječné substanci, synoviální tekutině (kloubnímu mazu). Představ si třeba, že synoviální tekutina je magickou formulkou, kterou můžeš použít. Synoviální tekutina je "olejem", který udržuje klouby pohyblivé a flexibilní.

Můžeš povzbudit své klouby, aby produkovaly více synoviální tekutiny, když budeš dělat specifické pomalé, malé pohyby. Říkám tomu "promazání" kloubů. Když pomalu pohybuješ klouby, produkuje se synoviální tekutina. Tato tekutina pomáhá rezavým místům pohybovat se s menším třením. Také obnovuje důležité chrupavky, které obklopuje, a umožňuje odpružení každého kloubu.

...

Krk je oblastí, ve které se často drží napětí, takže v těchto místech může dojít k zatuhnutí. Proto je důležité promazat krční kloub... Pokud dokážeš uchovat flexibilitu v krku, pomůže ti to cítit se bezpečně a být otevřena novým zkušenostem, také to pomůže uvolnit celou páteř a předejít bolestem. Tvůj krk se pohybuje v mnoha směrech a my se podíváme na všechny z nich. Tvůj krk opravdu ocení, když jím budeš pohybovat způsobem, který nebude nijak nucený, když budeš dělat pohyby, které jsou pomalé a malé...

Přitáhni bradu směrem k hrudníku, dívej se dolů a pak ji pomalu vrať, až bude hlava znovu ve vzpřímené poloze. Dělej tento malý houpavý pohyb, kdy se díváš jen mírně dolů, a pak zas zpříma. Pak zkus větší pohyb. Vydechuj, když jdeš bradou dolů a nadechuj se, když jdeš nahoru.

A teď posuň hlavu dozadu, tak abys ses dívala vzhůru směrem ke stropu, pak ji vrať do vzpřímené polohy.

Otoč hlavu doleva a doprava, postupně zvětšuj rozsah otočení.

Nakloň svůj krk směrem k pravému rameni a pak směrem k levému rameni.

Slož všechny pohyby dohromady a udělej pomalý, malý kroužek. Nadechuj se a vydechuj zhluboka.

► Z knihy The Heart o selfcare, A Women's Guide to Joyful Living and Well-Being, Joyful Living Press 2018.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet