SOMATIC FEST PRAHA 2018  FACILITÁTOŘI

Pohybem a tělem vás na SOMATIC FESTU 2018 provedli:


Keynote speaker: Rachelle Palnick Tsachor CMA, RSMT

Rachelle působí jako hlavní lektorka na Laban / Bartenieff Institute of Movement Studies a je učitelkou i praktikantkou Alexandrovy techniky. Je také registrovaná somatická terapeutka (Registered Somatic Movement Therapist), s více než 15letou praxí. Koordinovala výcvik LIMS ISMETA a je autorkou metodiky a případových studii pro Somatické pohybové terapie založené na principech Laban / Bartenieff. Je zakladatelkou certifikačního program LIMS v studijních programech Laban Movement Studies v Izraeli. Tam byla také hostujícím učitelem na Wingate College, na univerzitě v Haifě a Technion. Je certifikována Centrem pro Mind-Body Medicine a vyučuje Mind-Body Skills for Global Trauma Relief ( dovednosti propojení myli a těla při celkové úlevě u traumatu) v Izraelském Centru pro integrativní skupinové poradenství (the Israeli Center for Integrative Group Counseling), kde sdílí své klinické zkušenosti s postupy založenými na důkazech (evidenced-based practices). 

Rachelle využívá umění pohybu k informacím pro vědecké výzkumy. Spolupracuje s Dr. Tal Shafir  na "Emotion Regulation Through Movement" (Frontiers in Psychology) a "Somatic Movement Approach to Fostering Emotional Resiliency" (Frontiers in Neuroscience) spolu s mnoha studiemi v pohybové terapii. Tento výzkum má více než čtvrt milionu zhlédnutí na Tedx talk: Jak vaše tělo ovlivňuje vaše štěstí, a je základem pro studium afektivního programování a inteligentních interakcí, které přinášejí pohyb do oblastí jako je robotika a strojní učení.

Je asistující profesorkou pohybu na Illinoiské univerzitě v Chicagu, kde vyučuje herce. Její kapitola o Herectví s Bartenieff Fundamentals: Somatický, rozvojový pohyb pro ztvárnění fyzického charakteru bylo vydáno ve 2. vydání publikace Pohyb pro herce. Rachelle je přední přispěvatelkou Labanária, kde se rozebírá somatický přístup k pohybu pro výuku herectví v hodinovém podcastu.


Mgr. art. Anna Sedlačková ArtD, BMC Practitioner

Na slovenskej tanečnej scéne pôsobí ako tanečnica, choreografka a pedagogička viac ako 30 rokov. V roku 1995 založila vlastnú skupinu AS Projekt, pre ktorú vytvorila viac ako 15 tanečných predstavení. V súčasnosti sa venuje sa funkčnosti a expresivite pohybu, otvoreným tanečným formám a improvizácii. Pôsobí v o.z. Neskorý zber, v ktorom vytvorila autorsky aj interpretačne diela Zámerné čakanie (2014) a Elegancia kvantového králika (2015) a Stories of be - comming (2017). Od roku 1996 vyučuje moderný tanec na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Tu v roku 2005 obhájila dizertačnú prácu na tému Základné vývojové vzorce pohybu v systéme Body - Mind Centering a ich využitie v tanečnom vzdelávaní. V roku 2001 získala prestížne Fulbrightovo štipendium, ktoré absolvovala na Hampshire College v USA.Od roku 2000 sa venuje štúdiu a aplikácii pohybového systému Body - Mind Centering (BMC) v tanci a v edukačnej práci s pohybom u kojencov a malých detí. V roku 2006 absolvovala programy Somatic Movement Educator v USA a Infant Movement Educator v systéme BMC v Nemecku. V roku 2013 získala titul BMC Practitioner ukončením certifikačného programu v Nemecku. V roku 2004 založila spolu s Angelikou Kováčovou občianske združenie Babyfit, zamerané na vzdelávanie v oblasti vývinového pohybu a špecifický vzdelávací program BabySoma.


Rena Milgrom CMA, TPT, RSME

Vystudovala Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies v N.Y. a výcvik tanečně-pohybové terapie (TANTER). Je registrovaná jako Somatic Movement Educator/Therapist (ISMETA), Jako lektorka tance má 18ti letou praxi. Vytvořila řadu choreografií v rámci jejího festivalu Dance Meridian a globálního happeningu Global Water Dances.

V Praze vede somaticky orientované studio DanceLab, v Drážďanech vyučuje Labanovu analýzu pohybu na taneční konzervatoři Palucca. Jako taneční terapeutka pracuje s pacienty s Parkinsonovou nemocí pod Parkinson-Help, z.s.

V posledních letech se kontinuálně vzdělává v dalších somatických disciplínách - zejména v Body Mind Centering, Amerta Movement (Suprapto Suryodarmo), Authentic Movement (Fran Lavendel, Joan Chodorow) a Hakomi method (Hakomi Educational Network).

Je autorkou Programu Vědomé Tělo se zaměřením na somatické vzdělávání, který probíhá v Praze.


Mgr.art Anna Línová, IDME

Vystudovala osmiletou Taneční konzervatoř Evy Jaczové a Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, obor pedagogika klasického tance. V roce 2010 ukončila Infant Developmental Movement Education (IDME), které je součástí programu The School of Body-Mind Centering®.

V letech 2001 - 2011 tvořila jako svobodný umělec na poli současného tance, pohybového divadla a site-specific. Dlouhodobě spolupracovala s Ankou Sedlačkovou (SK), režisérkou Aňou Hlaváčovou (SK) a choreografkou Ioanou M. Popovici (RO). V roce 2007 získala za prědstavení "Portrét" ocenění za nejlepší interpretaci v rámci udělování CENY SAZKY. Jako externí pedagog tance spolupracovala s DAMU, Praha a JAMU, Brno.

V roce 2010 v divadelním studiu Alta v Praze spoluzakládala Pohybové hry pro miminka a rodiče, které do roku 2014 vedla a věnovala se individuální vývojové práci s miminky. Od roku 2011 je interním pedagogem tance na konzervatoři Duncan Centre, toho času na rodičovské dovolené, a vede Pohybovou laboratoř pro dospělé ve studiu DanceLAB.


Jiří Lössl

Jiří je absolvent pedagogiky moderního tance na katedře tance pražské HAMU. Věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec.  Vyučoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka (1992-1998). V ateliéru textilní tvorby Univerzity Hradec Králové vedl pohybový ateliér (1997-2002). V současnosti je pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha (od roku 2002), na katedře tance pražské HAMU (od roku 2007) a katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU Praha (od 2015).

Je autorem projektů: Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti (výukový program pro pedagogy rytmické a pohybové výchovy dětí); Tělo v pohybu (výukový program pro studenty pražské AMU); Tělo jako nástroj (výukový program pro Centrum tvořivé dramatiky).

Vytvořil více jak desítku choreografií, publikuje v odborných časopisech nejen o dětské taneční pedagogice. Účastní se odborných sympozií a konferencí. Od roku 1999 je odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.


Clara Lewitová

Clara Lewitová  je fyzioterapeutka, učitelka, pokračovatelka a dcera Prof. MUDr. Karla Lewita DRSC, spoluzakladatele tzv. Pražské školy, respektive nového smýšlení, moderní funkční diagnostiky a myoskeletální medicíny v Československu. Clarino působení v oboru fyzioterapie začalo 1969, odkdy léta pracovala na Rehabilitačních a Revmatologických klinikách a také v oboru hipoterapie v České Republice. Od roku 1984 působila na Neurologii v Insburcku, kde uplatňovala manuální terapie podle principu Pražské školy, která nahlíží na člověka z funkčního pohledu nikoli jen z pohledu řešení strukturální poruchy pohybového aparátu.V letech 1988 -91 působila ve vlastní praxi v Insbrucku a dále rozvíjela tento způsob myšlení a práce. Od roku 1991 Clara působní ve vlastní praxi na Česko-Rakouském pohraničí a intenzivně se věnuje také lektorské činnosti v oblasti Fyzioterapie funkce. Fyzioterapie Funkce podle slov Clary Lewitové znamená přístup kdy: "...Čtu z formy těla o tom jak pracuje, jak se pohybuje a jak se může pohybovat. Pohyb těla je dán napětím svalů a ostatních tkání. Pak pracujeme na tom napětí tak, aby bylo nejlepší možné a tím se mění kvalita pohybu člověka k lepšímu. Když se to podaří, může si to člověk pěstovat, což závisí na jeho sebe-vnímání. Nové svalové napětí může způsobit, že člověk sám sebe vnímá nově a díky vnímání změny, vnímá své nové možnosti..."


MgA. Petra Oswaldová, Ph.D.

Petra vystudovala Katedru nonverbálního a komediálního divadla na HAMU a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU v Praze, kde aktuálně působí jako interní pedagog pohybových disciplín. Šest let působila jako herečka pohybového divadla v autorských projektech režisérky Jany Svobodové v Divadle Archa v Praze. Autorské tvorbě a výuce pohybu se věnovala několik let i jako lektorka programu pro děti ve studiu Alfred junior v Divadle Alfred ve dvoře. V oboru Feldenkraisovy metody absolvovala Feldenkrais® Training Program (2001- 2006) na Feldeknrais Studiengesellschaft Wien ve Vídni a dvouletý mezinárodní výcvik Feldenkrais® Master Class specializovaný na individuální formu Feldenkraisovy metody- Funkční integraci- na Feldenkrais® Institut Wien (2010 - 2012). Feldenkraisovou metodou se zabývá profesionálně - vede pravidelné individuální i skupinové lekce a semináře pro odborníky i veřejnost. Jako externistka vyučuje na 2. Lékařské fakultě UK v Praze, na Lékařské fakultě OSU v Ostravě a na FTVS UK v Praze - v oborech fyzioterapie a rehabilitace a kurzech celoživotního vzdělávání. V individuální praxi se prostřednictvím Funkční Integrace zaměřuje především na děti se speciálními potřebami - nejčastěji s diagnózou DMO a jejími různými projevy, s poruchami autistického spektra a se syndromem ADHD. Současně pracuje i s dospělými, u nichž dramata (vážné úrazy, či nemoci) způsobila výrazná omezení pohybu a tím kvality života jako takové. Spolupracuje s vrcholovými sportovci. Je autorkou knihy "Feldenkrais, dech a hlas", Brkola s.r.o., Praha 2015. 


Mgr. Šárka Provazníková

Šárka Provazníková se věnuje Alexandrově technice, se kterou pracuje profesionálně od roku 2006, kdy po 3letém denním studiu ve Velké Británii obdržela kvalifikaci, která ji opravňuje pracovat s lidmi individuálně i ve skupinách. Celkově se jí zabývá již více než 18 let. Ve své práci se především zaměřuje na principy Alexandrovi Techniky a našeho přirozeného posturálního designu, který považuje za fascinující. Inspiruje se i zkušenostmi z jógy, taichi, meditací, práce s dechem a z různých druhů tanců a rituálů a také svou psychoterapeutickou praxí. V tomto oboru se stále zdokonaluje a prohlubuje svoji znalost a dovednost, účastní se workshopů a kongresů po celém světě. Pracovala  se skupinou herců v Prague Film School a pořádala workshopy pro fyzioterapeuty, hudebníky, tanečníky, duly a také pro seniory.Podrobný program SOMATIC FESTu ke stažení:

Kudyznudy.cz - tipy na výlet