SOMATIC FEST PRAHA 2018 WORKSHOPY

Pátek 21.9.2018

18:00 - 20:30

 A: Sál 1: Tři těla: Anna Sedlačková, Body - Mind Centering ® (SK)

Workshop je somatickou ochutnávkou vybraných témat našeho nejranějšího vývinu opírajíc se o přístup Body - Mind Centering®. První týdny vývinu člověka jsou fascinující. To, jak se ze spojení dvou buněk - vajíčka a spermie - nastartuje proces vzniku a zániku, přemisťování a tvarování toho úžasného systému, kterým jsme. Nejen naše tělo - ale celí my. My jsme. V tomto fascinujícím procesu jsme všichni uspěli - jsme tady. Také naše nejranější učení na buněční úrovni se váže právě s procesem našeho ranního vývinu. Workshop je vhodný pro zvědavé a otevřené, všechny, které zajímá poznávaní sebe sama přes pohyb.


18:00 -20:30

B: Sál 2: : Jak mluví těloRena Milgrom, Laban Movement Studies 

Tento workshop bude výpravou do tělového cítění  a vnímání pohybového Já. Z bohatého množství nástrojů Labanovských studií vyberu ty, které se přímo týkají kreativního  a léčivého procesu. Tělo, záměr, prostor a vztahy zde budou figurovat v kontextu poetických metafor mé praxe v oblasti Mindfulness. Vědomá pozornost v pohybu  a pohyb jako vědomá pozornost bude ukotvena v čase a časování.  Dávání, přijímání, svědectví a odvaha v zóně meditativního klidu budou našimi tématy.  


Sobota 22.9.2018

10:00 -12:30

C: Sál 1: Dotek - Dech - Pohyb - Opora: Jiří Lössl (CZ) 

Cesta k doteku - dotek od povrchu do hloubky - komunikace doteku a dechu - tvarování doteku a dechu - od doteku k pohybu - komunikace dechu a pohybu - zvnitřnění, zpřítomnění, ukotvení, opora v sobě - opora v zemi - opora v partnerské spolupráci.


10:00 -12:30

D: Sál 2:  Od pohybové explorace k tanci: Kolem "ANO" a "NE":

                Anna Línová (SK)

Zajímá mě ontogenetický vývoj člověka a jeho dílčí momenty, které můžeme uchopit jako zdroj pro sebepoznávání a sebeporozumění a také jako inspiraci pro tanec. Pro tento workshop jsem vybrala pohybové principy, které tvoří základ všech vertebrálních vývojových pohybových vzorců: uvolnění, otlačení, natáhnutí a přitáhnutí. Je to jakási pohybová hra s gravitací a prostorem. Zajímá mě, jak se dělá ANO a jak NE a co je mezi těmito dvěma pohybovými rozhodnutími.


14:00 -15:30

E: Sál 1: Feldenkraisova Metoda® - Pánevní hodiny: Petra Oswaldová

Feldenkraisova metoda je výchovným systémem, který rozvíjí sebeuvědomění těla a pohybu využívá jako primárního prostředku. Proces učení se pohybovým dovednostem je člověku jako jedinému tvoru vlastní. Rodíme se, aniž by naše centrální nervová soustava byla zralá. Projevem psychomotorických procesů, vytvářejících se po narození, je zvídavé učení a objevování funkčních souvislostí našeho těla a jeho pohybu. Vymezujeme si hranice mezi tělem a prostředím. Bez tohoto přirozeného procesu bychom nebyli schopni funkčních pohybů. Učení podle Moshého Feldenkraise znovu vytváří zkušenosti jako v dětství, kdy jsme se učili a experimentovali s pohybem. Stimuluje interakce s prostředím, zkoumání možností a schopností se v něm pohybovat. Cílem FM je obnovování a zdokonalování funkčnosti těla a bystření tělové senzitivity. Na workshopu vás provedu teoretickým úvodem do FM, a také praktickou skupinovou lekcí Awareness Through Movement  - "Pánevní hodiny" ("Pelvic clock").


14:00 -15:30

F: Sál 2: Alexandrova Technika®: Šárka Provazníková 

Alexandrova technika vás zavede do místa tady a teď, ze kterého můžete vědomě reagovat na vnější svět na tělesné, mentální a emocionální úrovni. V našem workshopu se seznámíte se základními principy Alexandrovy techniky - zastavení, uvolnění a nasměrování vaší energie k akci. Také jak vyváženost hlavy na páteři má stěžejní význam pro náš postoj, rovnováhu a uvolněný pohyb, ale také na to, jak se cítíte. Posílí se vaše vědomí a souvislosti mezi tělem, myslí a emocemi. Tajemství vzpřímeného držení těla, není v úsilí a výkonu, ale naopak v uvolnění a vnitřním zastavení. Vyzkoušíte si jak běžné pohyby jako je sezení, stání, vstávání a chůze se dají dělat jinak, než jste běžně zvyklí. Nakonec vás provedu aktivní relaxací.


16:30 -18:00

G: Sál 1: Re-habilitation as Re-integration: Rachelle Palnick Tsachor (USA)

Ztráta pocitu síly se vykazuje jako základní zranění v traumatu. Ohlušující síla traumatu vykresluje svoji oběť jako bezmocnou. Nejzákladnější místo pro znovunalezení naší síly je v našem vlastním těle. Po​vedu vás vývojovým progresem pohybu vycházejícího z Laban/Bartenieff studií a ukážeme si, jak můžeme paralelně s Hermanovými 5 stádii léčení traumatu znovunastolit pocit jistoty a kontroly. ​Vyzkoušíme si,​ jak tento přístup může pomoc​i v pohybu​, abychom se cítili jistěji v těle skrze vnímání váhy, dechu a tělesného scanování. Jak vnímání osobní kinesféry obnovuje pocit síly z hlediska osobního prostoru; jak uvědomění si páteře a její schopnosti změny podporuje vnímání sebe sama, vlastní odvahy, odhodlání a schopností.

Překlad workshopu do češtiny bude zajištěn.


16:30 -18:00

H: Sál 2: Vnímání těla: Clara Lewitová 

Pohyb těla je závislý na vnímání těla a prostředí. Vnímat se pravdivě, znamená přijmout sebe jako daný dar, zasazený ve světě. To umožňuje cestu k ne-síle, k lehkosti. Bloudíme vedeni k výkonu silou, ač totéž lze udělat snadno a lehce. Vnímáme-li, můžeme dojít do lehkosti a náš pohyb je krásný, jako výraz vnitřního stavu, vyzařující a přirozeně respektující ostatní.


Profily  facilitátorů Somatic Festu...


Detailní program SOMATIC FESTu PRAHA 2018 ke stažení: 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet