VZÁJEMNOST             Somatickým zrakem

Vítejte na stránce, kde se facilitátoři Soma Festivalu Praha 

Rena Milgrom, Christa Cocciole, Dieter Rehberg, Anka Sedlačkova, Ann Moradian, Petra Oswaldová, Vladimír Kučera, Žubra K. Žuretovská, Miloš Šejn

dělí o své vnímání V/ZÁ/JEMNOSTi v kontextu vlastní somatické práce i osobního náhledu.

Věríme, že vám jejich slova mohou být inspirací, přinést nové vhledy nebo propojení.

O bytí v jemnosti, se zájmem a ve vztahu

Autorka: Rena Milgrom

"...Opravdová síla je přece v jemnosti, v receptivitě, v lidskosti a ve zranitelnosti. Zranitelnost je v somatickém přístupu zároveň otevírána i ošetřována. Jsme dotčeni a dotýkáme se. ..." 

Radical Presence & Embodiment Skills

Autorka: Christa Cocciolle

"..It begins with having the ability to read the Soma: what are we sensing? What is our dissonance as well as resonance with our world? The next step is developed capabilities of coherence and cohesion with our intimate and macro connections..."

Vzájomnosť

Autorka: Žubra Katarína Žubretovská

"...A len cez spoločný záujem oboch v tomto tanci, môže nastať rozvážne napĺňanie rovnice dávania a prijímania, ktorý vrcholí až do citeľnej bezčasovosti nášho spoločného prepojenia, kde ako keby vzniká medzi nami tretí element a to je tvorba, bytie, vedomie v absolútnosti prítomného okamžiku. 1+1=3 ..."

Vzájemnost v strukturální integraci/rolfterapii

Autor: Vladimír Kučera

".. vazivová tkán není pouze nějakým mrtvým, výplňovým materiálem, ale jde o jeden z našich nejbohatších smyslových orgánů vůbec. Díky tomu, že tato síť je hustě protkána pohybovými senzory, receptory bolesti a nervovými zakončeními, tak je hlavním nástrojem k vnímání polohy a pohybu těla v prostoru. Tedy k propriocepci..."

Deeply Engrained Patterns...

Autorka: Ann Lenore Moradian

" In this day and age, in pockets of concrete and metal, silicone and plastic, it can be easy to forget that we are a part of this natural world - that all of this is, in fact, the 'natural' world. It can be easy to forget just how dynamic it all is. And it can be easy to assume that we know a great deal more about these three worlds - the inner, outer and intra ..."

The Somatic Dialogue

Autor: Dieter Rehberg

"..Mindfulness is quality of perception (mental factor) that creates memory through mental collection, it is an internalization. In order for mindfulness to be helpful and healing, it also requires enthusiasm, knowledge, compassion and lack of desire (non-attachment).."

Kde sa os a periféria stretá

Autorka: Anka Sedlačková

"...Genialita fungovania nášho tela, vzájomná spolupráca a prepojenie jeho štruktúr vytvára nevyčerpateľný materiál pre fascináciu, inšpiráciu, zdroj možností ako potešiť a ozdraviť svoje, telo, myseľ, dušu ..."

Feldenkrais, Dech a hlas

Autorka: Petra Oswaldová

"... Rozvíjení osobnosti a všech jejích aspektů určuje kvalitu našeho života a ta je relativní; je podmíněna jak individuálními potřebami tělesnými, tak naším prožíváním, myšlením, chováním a především jednáním..." 

Rozhovor s Milošem Šejnem

Autoři: Miloš Šejn, Alena Zástěrová

Rozhovor s Milošem Šejnem, který je součástí Diplomové práce umělkyně Aleny Zástěrové s názvem "Krajinné a jiné meze".

Alena: "V jaké pozici je vaše tělo, když zaznamenáváte to propojení viděného a vysloveného? Můžete popsat i ten pocit?"

Miloš: "Ideální je, když se člověk dostane do stavu rozpuštěnosti. Mnoho mých věcí vzniká tak, že jdu odněkud někam. A během chůze se většinou vždycky zastavím...."

Kudyznudy.cz - tipy na výlet